Nyhetsbrev Oktober

Kära medlemmar, sympatisörer och ambassadörer,

Vintern är på ingång och mörkret har fallit men vår kamp och våra aktiviteter fortgår. I vårt arbete är vi i kontakt med flera skolor runt om i landet som berättar för oss om skolbarn som blivit bortförda. Hundratals barn från olika skolor har inte kommit tillbaka efter sommarlovet.

Vi anser att regeringen och ansvariga myndigheter skyndsamt behöver sätta in åtgärder och kräva att föräldrarna till barnen ska återvända till Sverige och skolan. VHEK är remissinstans för utredningen som bla. tagit fram förslag för att kriminalisera bortförande av skolbarn.

Vi har lanserat vår bok: Hedersförtryck- berättelser från Sverige och världen på bokmässan i Göteborg och på boksläppet i Stockholm 21 september. Vi är även bokade att föreläsa om vår antologi i ett antal orter under hösten och vintern.

Boken har spridits i landet bland många yrkesgrupper. Både bibliotekstjänsten och nättidningen Kulturblogg har skrivit fina recensioner: (Bokrecension: Hedersförtryck – Berättelser från Sverige och världen (kulturbloggen.com)

Vår Antologi har även kommit som E-bok: (Hedersförtryck : berättelser i Sverige och Världen – Amineh Kakabaveh – e -bok (9789189205789) | Adlibris Bokhandel)

Vi har dagligen kontakt med hedersutsatta. Under oktober har ett tiotal hedersutsatta flickor vänt sig till oss för att få hjälp och stöd.

VHEK har tagit fram en studiehandledning som bygger på vår nylanserade bok. Vill du hålla i en bokcirkel och/eller kurser om hedersförtryck hör gärna av dig.

Om du vill hålla föreläsningar om hedersförtryck har vi också tagit fram nytt studiematerial som bygger vår metodbok Respektguiden. Vi utbildar gärna volontärer så att kompetensen stärks.


Kommande aktiviteter

3/11 Hederspodden spelas in – Amineh samtalar med advokat Rebecca Lagh.
9/11 Föreläsning om hedersförtryck för Nyfiken Grå.
11/11 Föreläsning på Studiefrämjandet i Karlstad.
16/11 Föreningsmöte i Skärholmen
21/11 Föreläsning inför FN:s dag mot våld mot kvinnor på Tesalongen i Tensta.
22/11 Föreläsning i Fittja hos Verdandi Botkyrka.
3-4/11 Kursen Förtryck i hederns namn på Viskadalens folkhögskola.

Kolla gärna i våra sociala medier och på vår hemsida för mer detaljer


Hederspodden – ett samtal med Poya Ashna

I senaste avsnittet av Hederspodden deltar Poya Ashna som är socionom, tidigare skolkurator i Botkyrka kommun och numera anställd hos Origo. Poya samtalar med Amineh Kakabaveh om sina erfarenheter av hedersnormer i skolans värld, om skillnaderna med att bemöta hedersförtryck som skolkurator och anställd hos Origo, och om hur hedersförtryck är utbrett bland dagens unga oavsett om de får med sig normerna hemifrån eller ej.