Vision

Att leva i en demokrati är alla människors grundläggande rättighet. I en demokrati ska alla samhällsmedborgare åtnjuta samma friheter och rättigheter oavsett kön, klass, etnisk bakgrund, sexuell läggning, trostillhörighet eller funktionsnedsättning.

Trots att Sverige är ett demokratiskt land finns attityder och värderingar i det svenska samhället som går stick i stäv med de demokratiska villkoren om alla människors lika värde och likabehandling. Vi motsätter oss alla former av diskriminering, såsom kvinnoförtryck, homofobi, rasism, xenofobi och antisemitism. Varken hora eller kuvad vägrar att acceptera ett samhälle som utifrån ett kulturrelativistiskt synsätt bidrar till upprätthållandet av patriarkala värderingar och religiös fundamentalism.

Vår övertygelse är att människors frihet att skapa sitt eget liv blir möjligt i ett samhälle där människor med olika bakgrund lever tillsammans. Vi tror också att mixitet, det vill säga blandning mellan såväl kvinnor och män som olika grupper i samhället, skapar trygghet och frihet för individen.

Varken hora eller kuvad kämpar för att barnkonventionens skyddande regelverk också ska omfatta de barn och ungdomar som växer upp i våra förorter. Vi kämpar också för att kvinnorna i dessa förorter ska omgärdas och skyddas av samma lagar avseende kvinnors rättigheter om jämställdhet som landets kvinnor i övrigt.

Målgrupp: kvinnor och ungdomar, tjejer som killar, i alla åldrar.

Vårt mål är att förse vår målgrupp med demokratiska verktyg för att själva kunna påverka sina liv och sin framtid.

Vi väcker debatt och skapar opinion vid konferenser, seminarier, workshops och i media. Feministiskt Forum, Socialistiskt Forum, Fadimedagen och Internationella Kvinnodagen är några av de aktiviteter vi medverkat i på sistone.

Föreningen har fått mycket publicitet och dessutom fått ett antal utmärkelser för sitt viktiga arbete med att motverka hedersnormer, senast av Stockholms Läns Landsting.