Du behövs i kampen mot hedersförtryck och diskriminering för alla flickors och ungdomars demokratiska rättigheter

Medlemsavgiften är 100 kronor per år. Pensionärer och studenter betalar 50 kronor.
För ungdomar under 18 år är det kostnadsfritt.
Ange för- och efternamn samt var du bor.
Postgiro 420 399-8
eller Swish 123 399 05 53

Vid betalning via Swish och PG är medlemskapet kalendervist, fyll i formulären nedan.