amineh

Amineh Kakabaveh

Ordförande

Genom mitt engagemang för ungdomars och kvinnors medborgerliga fri – och rättigheter blev jag inspirerad av NPNS – vår moderorganisation i Frankrike. Som aktivist och socialarbetare möter jag dagligen ungdomar, flickor och kvinnor som är utsatta för ett flerfaldigt förtryck. Diskriminering och förtryck som tusentals av våra förortsbor är utsatta för kräver ett starkt antirasistiskt och feministiskt engagemang.

sundin

Lisbeth Sundén Andersson

Att någon idag i Sverige inte får bestämma själv över sitt liv hör stenåldern till och är oacceptabelt. I Sverige gäller svensk lag. Inget annat. Här gäller inte några unkna religiösa hittepå lagar. Att säga och tro att en flickas/ kvinnas sätt att klä sig eller träffa de personer hon vill när som helst skadar mäns sk heder är ynkligt och saknar verklighetsförankring.Det är ett förtryck av flickor/ kvinnor, mycket ofta med hot och våld i bilden som inte hör hemma i något samhälle. Alla i Sverige måste sluta blunda för att detta befängda synsätt finns och våga stå upp för alla som lever under detta förtryck.Att vara med i VHEK är en väg till att försöka få till en förändring av samhällets tysta acceptans och rädsla för att stöta sig med olika religiösa grupper ! I samband med riksdagsvalet 2014 blev hon invald som riksdagsledamot och satt fram till 2018.

carina

Carina Hägg

Sedan jag på 1970-talet mötte jämnåriga som begränsades av hedersförtryck har problemet växt från att utgöra ett hinder för kvinnor liv som människor till att påverka vårt samhälle. VHEK är en organisation som står emot särlagstiftning och kollektiva rättigheter på bekostnad av individuella rättigheter och den sekulära rättsstaten. Medan Sverige tyvärr alltför ofta har avstått från att ställa hårda krav på jämställdhet och demokratisk värdegrund för samverkan och offentliga bidrag.Passiviteten i hedersfrågor utnyttjas av krafter som polariserar samhället. Samtidigt har akademiska teorier getts företräder på bekostnad av flickors och kvinnors erfarenheter från sin vardag. I arbetet för att bekämpa avskyvärda handlingar och för att hålla samman samhället gör VHEK:s allt viktigare arbete skillnad!

birgitta1

Birgitta Almström

Jag vill vara aktivist i Varken hora eller kuvad i solidaritet med alla de miljontals kvinnor, flickor och pojkar runt om i världen vars grundläggande rättigheter ligger i diktaturers och familjers händer. Jag vill verka för att hijab förbjuds för alla omyndiga i Sverige. Jag vill att det blir lag på att alla kommuner upprättar handlingsplaner hur hedersförtrycket skall förebyggas och hur kommunen tar hand om dess offer.

helin

Helin Güler Gül

Som socialist-feminist har jag en stark och drivande vilja att förändra den samhällsstruktur där kvinnor underordnade män, till en rättvis värld. Hedersrelaterat våld är det värsta som vi kvinnor/unga tjejer får leva med i dagens Sverige. Jag är med VHEK för att vara med kampen med mina systrar för ett rättvist samhälle fritt från våld mot kvinnor.

tobias berg

Tobias Berg

Till vardags studerar jag statsvetenskap vid Stockholms universitet. Jag brinner för människorättsfrågor och valde att engagera mig i Varken Hora Eller Kuvad då jag har erfarenhet av hederskulturen genom min fars sida av släkten i Pakistan. Jag vill genom forskning och spridandet av kunskap tillföra till att utrota hederskulturen!

rebecka barjosef

Rebecka Barjosef

Jag arbetar som fritidspedagog. På min fritid blir det politiskt engagemang samt mycket skrivande. Jag är författare. Varit med i många olika organisationer som arbetar på gräsrotsnivå. Varit politiskt aktiv. Jag är med i Varken Hora Eller Kuvad för att den politiska debatten kring hedersfrågorna är så skrämmande att ta i för alldeles för många politiker. Det finns en del av Sveriges barn och ungdomar som vistas i en verklighet som inte uppmärksammas och tas på allvar pga rädslan att bli anklagad för att sympatisera med partier som vilar på en rasistisk och fascistisk ideologisk plattform.

mh

Maria Nehro

Jag är socionom, men arbetar som webbredaktör på Försäkringskassan. Jag fick upp ögonen för hedersproblematiken genom "förortsdebatten" sommaren 2015. I slutet av den sommaren var Amineh inbjuden till vår partiförening, och då blev jag medlem i VHEK. Till en början nöjde jag mig med att delta i seminarier och strida för frågan i sociala medier, men förra året blev jag invald i styrelsen.

johanna

Johanna Keskitalo

Jag heter Johanna och jag är engagerad i VHEK eftersom jag vill motverka hedersförtryck och att alla människor som bor i Sverige ska ha samma möjligheter till att leva det liv dom själva vill. För mig är den viktigaste frågan i dagens samhälle att alla ungdomar ska få samma möjligheter när de växer upp och att vi tillsammans ska leva i ett jämställt samhälle. Jag har jobbat ideellt i många år både i England och Sverige på ungdomsgårdar och har även studerat om hedersrelaterat våld.

X