amineh

Amineh Kakabaveh

Ordförande

Genom mitt engagemang för ungdomars och kvinnors medborgerliga fri – och rättigheter blev jag inspirerad av NPNS – vår moderorganisation i Frankrike. Som aktivist och socialarbetare möter jag dagligen ungdomar, flickor och kvinnor som är utsatta för ett flerfaldigt förtryck. Diskriminering och förtryck som tusentals av våra förortsbor är utsatta för kräver ett starkt antirasistiskt och feministiskt engagemang.

Christina Moberg

Christina Morberg Segura

Jag engagerar mig i VHEK eftersom jag tycker att frågan kring hedersrelaterat våld och förtryck är den viktigaste feministiska frågan idag. Det är något som genom åren inte uppmärksammats tillräckligt. Jag vill bidra till att sprida kunskap kring dessa frågor, och stötta arbetet för ett jämställt och demokratiskt samhälle för alla.

asli portre

Asli Elif Sakalli

Jag har arbetat mot våld i nära relationer i flera år i Turkiet. Som feminist skulle jag också vilja kämpa mot könsförtryck och mäns våld i Sverige. Varje barn och kvinnor förtjänar att leva i frihet och i lika samhälle.

birgitta1

Birgitta Almström

Jag vill vara aktivist i Varken hora eller kuvad i solidaritet med alla de miljontals kvinnor, flickor och pojkar runt om i världen vars grundläggande rättigheter ligger i diktaturers och familjers händer. Jag vill verka för att hijab förbjuds för alla omyndiga i Sverige. Jag vill att det blir lag på att alla kommuner upprättar handlingsplaner hur hedersförtrycket skall förebyggas och hur kommunen tar hand om dess offer.

helin

Helin Güler Gül

Som socialist-feminist har jag en stark och drivande vilja att förändra den samhällsstruktur där kvinnor underordnade män, till en rättvis värld. Hedersrelaterat våld är det värsta som vi kvinnor/unga tjejer får leva med i dagens Sverige. Jag är med VHEK för att vara med kampen med mina systrar för ett rättvist samhälle fritt från våld mot kvinnor.

tobias berg

Tobias Berg

Till vardags studerar jag statsvetenskap vid Stockholms universitet. Jag brinner för människorättsfrågor och valde att engagera mig i Varken Hora Eller Kuvad då jag har erfarenhet av hederskulturen genom min fars sida av släkten i Pakistan. Jag vill genom forskning och spridandet av kunskap tillföra till att utrota hederskulturen!

johanna

Johanna Keskitalo

Jag heter Johanna och jag är engagerad i VHEK eftersom jag vill motverka hedersförtryck och att alla människor som bor i Sverige ska ha samma möjligheter till att leva det liv dom själva vill. För mig är den viktigaste frågan i dagens samhälle att alla ungdomar ska få samma möjligheter när de växer upp och att vi tillsammans ska leva i ett jämställt samhälle. Jag har jobbat ideellt i många år både i England och Sverige på ungdomsgårdar och har även studerat om hedersrelaterat våld.