Nyhetsbrev November

Hej bästa medlem, ambassadör och VHEK:s supporter, Vi hoppas att alla våra medlemmar och sympatisörer mår bra och är friska! 

Pressmeddelande

Kvinnorättskämparna och riksdagsledamöterna Désirée Pethrus (KD) och Gulan Avci (L) har idag blivit VHEK:s ambassadörer!