Nyhetsbrev – Oktober

Bästa medlem och VHEK-sympatisör!  Nu är hösten igång och våra aktiviteter likaså. Till att börja med vill vi uppmana alla att anmäla sig till medlemsutbildningen den 12 oktober kl. 13:00-15:00 i Stockholm.