Nyhetsbrev April

Kära Vhekmedlem och sympatisör, Lördagen den 6:e april hölls vårt 17:e årsmöte i Skärholmen. Förutom styrelsen och medlemmar var en av våra ambassadörer Per Westberg på plats.