Nyhetsbrev: Januari

Hej bästa medlem, ambassadör och supporter för VHEK, Vi hoppas att alla våra medlemmar har haft en god jul och ett gott nytt år!