‪8 mars: Uttalande från Varken Hora Eller Kuvad

‪I 40 år ‬har‪ iranska och kurdiska kvinnor ‬kämpat ‪mot barbariets islamiska Sharialagar i Iran. Kampen mot osynliggörandet av kvinnors och flickors kroppar har kostat många tusentals liv under de senaste 40 åren i Iran och Saudiarabien.

VHEK hedrar Fadimes minne

Pia Sundhage ny ambassadör. Föreningen Varken hora eller kuvad (VHEK) hedrar varje år minnet av den modiga Fadime Sahindal. Vi minns hennes historiska starka tal som hon höll i riksdagen bara två månader före hon hedersmördades av sin egen far för 17 år sedan: