Nyhetsbrev April

Kära Vhekmedlem och sympatisör, Lördagen den 6:e april hölls vårt 17:e årsmöte i Skärholmen. Förutom styrelsen och medlemmar var en av våra ambassadörer Per Westberg på plats.

‪8 mars: Uttalande från Varken Hora Eller Kuvad

‪I 40 år ‬har‪ iranska och kurdiska kvinnor ‬kämpat ‪mot barbariets islamiska Sharialagar i Iran. Kampen mot osynliggörandet av kvinnors och flickors kroppar har kostat många tusentals liv under de senaste 40 åren i Iran och Saudiarabien.