Förtryck i hederns namn

Fler än 100 000 barn och ungdomar i Sverige växer upp under hedersnormers begränsningar och förtryck. Dessvärre har samhället många gånger saknat relevant kunskap för att förstå signalerna och kunna agera mot hedersförtrycket.

vhek:s krav

VHEK:s nationella krav för att stoppa hedersrelaterat våld och förtryck.