KURS: Förtryck i hederns namn

Fler än 100 000 barn och ungdomar i Sverige växer upp under hedersnormers begränsningar och förtryck. Idag pratar vi om detta och många kommuner börjar skapa handlingsplaner för hur t.ex. skola och socialtjänst ska agera även om mycket finns att önska.