Om oss

Om föreningen Varken hora eller kuvad

Varken hora eller kuvad (VHEK) bildades som ideell förening år 2005 och är en avdelning av den internationella organisationen, Ni Putes Ni Soumises, som bildades i Paris 2003. Varken hora eller kuvad är en partipolitiskt och religiöst obunden feministisk och antirasistisk gräsrotsrörelse. Föreningens grundsten är demokrati.

Föreningens övergripande mål är att:

  • Främja demokrati och mänskliga rättigheter
  • Verka för jämställdhet och alla människors lika värde
  • Förebygga och motverka kvinnoförtryck och alla former av våld mot kvinnor
  • Kämpa mot diskriminering, segregering och utanförskap
  • Båda könen ska leva i samförstånd
  • Människor ska respektera både sig själv och sina medmänniskor

Vår målgrupp omfattar allt ifrån kvinnor och män till barn och unga som delar våra värderingar. Vi vänder oss särskilt till tonårsflickor och unga kvinnor (12–25 år) bosatta i ekonomiskt och socialt utsatta förorter och som lever under ett patriarkalt förtryck.

Varken hora eller kuvad verkar på samhälls-, grupp- och individnivå. Vi arbetar lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Läs om vår vision »