workshops och seminarier

Vi i föreningen Varken hora eller kuvad (VHEK) arbetar ideellt mot diskriminering och hedersrelaterat våld och förtryck, för demokrati och mänskliga rättigheter. Vi är en feministisk och antirasistisk gräsrotsrörelse.

Sedan starten 2005 har vi arbetat med frågor som berör demokrati, där vi menar att alla ska ha samma frihet och samma rättigheter oavsett kön, klass, etnisk bakgrund eller sexuell läggning. Genom vårt arbete har vi informerat tjejer och killar, kvinnor, och män om deras möjligheter i samhället och om deras demokratiska rättigheter.

Varken hora eller kuvad har möjlighet att erbjuda kostnadsfria workshops och seminarier kring temat hedersrelaterat våld och förtryck och sexuella trakasserier. Våra workshops i skolor brukar vara mycket uppskattade och är ett komplement till den ordinarie undervisningen. Som en del i workshopen utgår vi ifrån vår metodbok Respektguiden samt våra två kartläggningar Elva– och Tolvhundra.

Vi kan komma till er verksamhet och erbjuda en workshop där man reflekterar över normer och egna upplevelser samtidigt som de får viktig samhällsinformation där ungdomar får lära sig mer om sina rättigheter, skyldigheter och självrespekt. Vi har en gedigen erfarenhet av att arbeta med dessa frågor. Genom att stärka deltagarnas medvetenhet ger vi dem demokratiska verktyg i arbetet mot hedersförtryck.

Vill ni boka en workshop eller har några frågor hör gärna av er till oss!

Bästa hälsningar,

Amineh Kakabaveh, ordförande

Telefon: 070-889 18 96 eller 076-082 19 35

Postadress: Box 2031, 127 02 Skärholmen