Varken hora eller kuvads styrelsesammansättning 2017

Ordförande

HEMSIDA_Amineh
Amineh Kakabaveh
Genom mitt engagemang för ungdomars och kvinnors medborgerliga fri – och rättigheter blev jag inspirerad av NPNS – vår moderorganisation i Frankrike. Som aktivist och socialarbetare möter jag dagligen ungdomar, flickor och kvinnor som är utsatta för ett flerfaldigt förtryck. Diskriminering och förtryck som tusentals av våra förortsbor är utsatta för kräver ett starkt antirasistiskt och feministiskt engagemang.”

Ordinarie ledamöter 

HEMSIDA_Banni

Banni Farkhondeh
Att ta en position eller ha en inställning handlar om hur man beskriver sig själv och vilka referensramar man har. Jag är en kvinna, född och uppvuxen i Iran, har flytt från en islamiskt styrd stat och lever i ett samhälle som har problem med strukturell rasism.  Att vara en del av VHEK är för mig att göra mina mänskliga plikt.”

Nicklas Kelemen
Jag arbetar sedan 1996 med olika manliga etniska föreningar och religiösa samfund för att lyfta frågor om papparollen och jämställdhet. Jag har, bl.a. i samarbete med Fadime Sahindal, presenterat en rad förslag i riksdagen (2001) i syfte att inkludera jämställdhetsaspekten i integrationspolitiken, utan att lyckas. Jag är ansluten till VHEK för att arbeta för Fadimes dröm: lika rättigheter för ”invandrartjejerna” / ett mångkulturellt samhälle utan hederskulturer.”

HEMSIDA_Shahla

Shahla Rashed
Varför är jag med i VHEK:s styrelse? Jag anser att det är det minsta som jag kan göra för rätten att välja samt för att motverka förtryck och brott mot barn och halva samhällets befolkning.”

HEMSIDA_Helin

Helin Güler Gül

Mer info om våra styrelseledamöter kommer inom kort!

 

Ersättare

 

Valberedning