Hederspodden med Clara Berglund

I det senaste avsnittet av Hederspodden deltar Clara Berglund, Sveriges Kvinnoorganisationers generalsekreterare, tillsammans med vår ordförande Amineh Kakabaveh. Clara delar med sig av sina erfarenheter som generalsekreterare, hennes kamp för kvinnors och flickors rättigheter och om FN:s 67:de kvinnokommission som hölls 6–17 mars i New York.

Som representant för civilsamhället på kvinnokommissionen, också kallad 67th Session of the Commission on the Status of Women (CSW67), har Clara färsk information om läget för världens kvinnor och flickor och FN:s arbete för deras rättigheter. I Hederspodden samtalar Amineh och Clara om vad FN faktiskt gör för kvinnor och flickor, den komplexa situation som råder med FN-medlemsstater som bryter mot kvinnors och flickors rättigheter, samt vad Sverige kan och borde göra.

I avsnittet kommer Amineh och Clara naturligt in på Iran i och med landets könsapartheid och den pågående iranska feministiska revolutionen. Trots Irans uppenbara människorättsbrott sitter Iran med som representanter vid FN vilket kräver frågan hur FN och de andra medlemsstaterna kan arbeta för kvinnor och flickors rättigheter i samma rum som Iran och andra kvinnoförtryckande medlemsländer. I avsnittet kan ni även lyssna på Clara och Aminehs samtal kring Sveriges agerande vad gäller kvinnor och flickors rättigheter i denna kontext.

Du hittar hela avsnittet på Spotify eller om du följer länken i början av inlägget.