Styrelsen

amineh

Amineh Kakabaveh

Ordförande

Genom mitt engagemang för ungdomars och kvinnors medborgerliga fri – och rättigheter blev jag inspirerad av NPNS – vår moderorganisation i Frankrike. Som aktivist och socialarbetare möter jag dagligen ungdomar, flickor och kvinnor som är utsatta för ett flerfaldigt förtryck. Diskriminering och förtryck som tusentals av våra förortsbor är utsatta för kräver ett starkt antirasistiskt och feministiskt engagemang.

sundin

Lisbeth Sundén Andersson

carina

Carina Hägg

Sedan jag på 1970-talet mötte jämnåriga som begränsades av hedersförtryck har problemet växt från att utgöra ett hinder för kvinnor liv som människor till att påverka vårt samhälle. VHEK är en organisation som står emot särlagstiftning och kollektiva rättigheter på bekostnad av individuella rättigheter och den sekulära rättsstaten. Medan Sverige tyvärr alltför ofta har avstått från att ställa hårda krav på jämställdhet och demokratisk värdegrund för samverkan och offentliga bidrag.
Passiviteten i hedersfrågor utnyttjas av krafter som polariserar samhället. Samtidigt har akademiska teorier getts företräder på bekostnad av flickors och kvinnors erfarenheter från sin vardag. I arbetet för att bekämpa avskyvärda handlingar och för att hålla samman samhället gör VHEK:s allt viktigare arbete skillnad!

Birgitta Almström

Jag vill vara aktivist i Varken hora eller kuvad i solidaritet med alla de miljontals kvinnor, flickor och pojkar runt om i världen vars grundläggande rättigheter ligger i
diktaturers och familjers händer.
Jag vill verka för att hijab förbjuds för alla omyndiga i Sverige.
Jag vill att det blir lag på att alla kommuner upprättar handlingsplaner hur
hedersförtrycket skall förebyggas och hur kommunen tar hand om dess offer.

Helin Güler Gül

tobias berg

Tobias Berg

Till vardags studerar jag statsvetenskap vid Stockholms universitet. Jag brinner för människorättsfrågor och valde att engagera mig i Varken Hora Eller Kuvad då jag har erfarenhet av hederskulturen genom min fars sida av släkten i Pakistan. Jag vill genom forskning och spridandet av kunskap tillföra till att utrota hederskulturen!

rebecka barjosef

Rebecka Barjosef

Jag arbetar som fritidspedagog. På min fritid blir det politiskt engagemang samt mycket skrivande. Jag är författare. Varit med i många olika organisationer som arbetar på gräsrotsnivå. Varit politiskt aktiv. Jag är med i Varken Hora Eller Kuvad för att den politiska debatten kring hedersfrågorna är så skrämmande att ta i för alldeles för många politiker. Det finns en del av Sveriges barn och ungdomar som vistas i en verklighet som inte uppmärksammas och tas på allvar pga rädslan att bli anklagad för att sympatisera med partier som vilar på en rasistisk och fascistisk ideologisk plattform.

gursimer

Gursimer Singh

johanna

Johanna Keskitalo

Jag heter Johanna och jag är engagerad i VHEK eftersom jag vill motverka hedersförtryck och att alla människor som bor i Sverige ska ha samma möjligheter till att leva det liv dom själva vill. För mig är den viktigaste frågan i dagens samhälle att alla ungdomar ska få samma möjligheter när de växer upp och att vi tillsammans ska leva i ett jämställt samhälle.
Jag har jobbat ideellt i många år både i England och Sverige på ungdomsgårdar och har även studerat om hedersrelaterat våld.

korkut 2

Korkut Duman

Jag är egenföretagare inom IT och media. Jag har varit intresserad i integrationsfrågor sedan 20 år tillbaka. Hederskulturen ställer till med stora problem för både män och kvinnor i stora delar av världen kan jag förstå. Men Sverige inte ska vara en del av den världen. Jag vill hjälpa till så att människor inte ska drabbas av problemen, åtminstone i Sverige.