Du behövs i kampen mot hedersförtryck och diskriminering för alla flickors och ungdomars demokratiska rättigheter

Medlemsavgiften är 100 kronor per år. Pensionärer och studenter betalar 50 kronor.
För ungdomar under 18 år är det kostnadsfritt.
Ange för- och efternamn samt var du bor.
Postgiro 420 399-8
eller Swish 123 399 05 53

Vid betalning via Swish och PG är medlemskapet kalendervist, fyll i formulären nedan. 

//

Betala säkert med ditt kort

För att betala med kort använder du formulären nedan. I det här fallet sker en automatisk dragning när ett år har gått och att medlemskapet inte är kalendervis utan per den dag avgiften betalas.

//
Credit Card field is disabled, Stripe payments are not enabled in the form settings.
X