Hederspodden med Clara Berglund

I det senaste avsnittet av Hederspodden deltar Clara Berglund, Sveriges Kvinnoorganisationers generalsekreterare, tillsammans med vår ordförande Amineh Kakabaveh. Clara delar med sig av sina erfarenheter som generalsekreterare, hennes kamp för kvinnors och flickors rättigheter och om FN:s 67:de kvinnokommission som hölls 6–17 mars i New York.

KURS: Förtryck i hederns namn

Fler än 100 000 barn och ungdomar i Sverige växer upp under hedersnormers begränsningar och förtryck. Dessvärre har samhället många gånger saknat relevant kunskap för att förstå signalerna och kunna agera mot hedersförtrycket. Det är därför viktigt att lära sig mer om hedersförtryckets olika ansikten.

Hederspodden med Shara Hassan

I det senaste avsnittet av Hederspodden samtalar Amineh Kakabaveh med den Shara Hassan. Shara berättar om sin uppväxt i Kurdistan, ett samhälle präglat av hedersnormer, och sitt arbete för att öka medvetenheten och kunskapen om hedersförtryck i skolans värld.