NE FAHİŞEYİZ NE DE EZİK

Ne Fahişeyiz Ne De Ezik Derneği (VHEK) 2005 yılında Paris merkezli uluslararası Ni Putes Ni Soumises örgütünün bir kolu olarak kuruldu.

Ne Fahişeyiz Ne De Ezik, siyasi partilerden ve dini oluşumlardan bağımsız, feminist ve ırkçılık karşıtı bir harekettir. Demokrasi, derneğin temel taşıdır. 

Derneğİn amaçları:

  • Demokrasi ve insan haklarını güçlendirmek.
  • Toplumsal cinsiyet esitligini ve herkesin eşit haklara sahip oldugu anlayışını güçlendirmek.
  • Kadınlara uygulanan baskı ve kadına yönelik şiddetin her biçimi ile mücadele etmek.
  • Ayrımcılık ve sosyal dışlanma ile mücadele etmek.

VHEK insanların hem kendilerine hem de diğerlerine saygı duyduğu bir toplum için çalışır. 

Değerlerimizi paylaşan herkes; kadınlar, erkekler, çocuklar, gençler hedef kitlemizdir. Özellikle ekonomik ve sosyal açıdan dezavantajlı kenar mahallelerde ve ataerkil baskı altında yaşayan genç kızlar ve genç kadınlara yönelik çalışıyoruz. 

Hem toplumsal hem bireysel anlamda faaliyet gösteriyoruz. Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde çalışıyoruz.

VİZYONUMUZ

DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI MÜCADELESİ

Demokratik toplumda yaşamak tüm insanların temel hakkıdır. Bir demokraside, toplumun tüm vatandaşları toplumsal cinsiyet, sınıf, etnik köken, cinsel yönelim, din ve özürlülükten bağımsız olarak aynı özgürlüklere ve haklara sahip olmalıdır.

Fahişeyiz Ne De Ezik (VHEK); namus baskısı, homofobi, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve anti-Semitizm gibi her türlü ayrımcılıkla mücadele eder. VHEK, ataerkil değerlerin ve dini köktenciliğin kültürel relativizm yaklaşımı ile korundugu bir toplumu reddeder. 

Biz insanların kendi hayatlarını kurma özgürlüğünün, farklı deneyimlerimiz ve geçmişlerimize rağmen birlikte yaşayabildiğimiz bir toplumda mümkün olduğuna düşünüyoruz. Tüm farklılıklara rağmen, hem bireyler hem de Isvec toplumunu oluşturan topluluklar için birlikte güvenli ve özgür bir toplum yaratabileceğimize inanıyoruz.

BÖLÜNMEYE VE KADIN HAKLARINA KARŞI BİR MÜCADELE

VHEK, her türlü toplumsal ayrışmaya karşı çalışır. Ve toplumsal cinsiyet, etnik köken ve dine dayalı olarak farklı grupları ayrıştırmaya çalışan tüm güçlerin karşısında durur. 

Örgütümüz namus baskısını ataerkiye dayalı sosyal koşulların bir sonucu olarak görür. Namus baskısı, kadınların erkeklerle toplumda aynı konuma gelmesi için karşısında mücadele edilmesi gereken alanlardan biridir.  

VHEK, Çocuklar Hakları Sözleşmesi’nin koruyucu düzenlemelerinin varoşlarda yetişen çocukları ve gençleri de kapsaması için mücadele ediyor. Örgütümüz, ayrıca, toplumsal olarak ayrışmış bu kenar mahallelerdeki kadınların koşullarının -sadece sözde değil, günlük yaşamda da- ülkenin genelindeki kadınlarla aynı olmasını sağlamak için mücadele ediyor.

VHEK insanların demokrasi ilkelerini anlamlarını ve kendi hayatlarına uygulama becerilerini desteklemek için çalışır. Böylece hayatlarının kontrolünü ellerine alabilir ve geleceklerini özgürce şekillendirebilirler.

VHEK: GÜNLÜK ÇALIŞMA

VHEK olarak insanları tartıştırmayı hedefliyoruz. Okullarda ve medyada makaleler, konferans, seminer, atölyeler aracılığıyla tartışma alanları yaratmaya çalışıyoruz. Ortaokul, lise ve diğer düzeyler için etkinlikler düzenliyoruz. 

VHEK, bir çok başka kadın örgütü ile belirli günlerde örneğin Fadime Günü’nde, Kadınlar Günü’nde, Almedalen’de ortak çalışır veya Meclis’te Geniş Feminist Platform aracılığıyla seminerler düzenler. 

Çalışmalarımızda materyal olarak Saygı Rehberi (Respektguiden) kitabımızı ve Stockholm ve Göteborg’da namus baskısının gençler üzerindeki etkisi üzerine yapılan 1100 ve 1200 isimli araştırmalarımızı kullanıyoruz.

İnternet sitemizde yayınladığımız Varoş Feministleri (Förortsfeministen) dergimiz yoluyla namus baskısının nasıl çalıştığını; zorla evlendirme, çocuk evliliği, kadın sünneti gibi konular etrafında anlatıyoruz. 

VHEK,  kadın ve gençlik örgütlerinden polis, sosyal hizmetler gibi kamu kurumlarına, ilk ve orta okullardan kütüphaneler ve emekli derneklerine kadar  toplumun birçok kesimi  ile işbirliği içinde yukarıda belirtilen tüm konularda aktif olarak çalışmaktadır.

Okul sistemi içerisinde, okul çalışanları ve öğrenciler için atölyeler, seminerler, bilgilendirme toplantıları ve konferanslar düzenlemekteyiz.  Bunların yanı sıra ihtiyaç olan diğer yerlerde ve  göçmenler için İsveççe öğretimi verilen okullarda (SFI) da bilgilendirme toplantilari yapıyoruz.

VHEK olarak hedeflerimize ulaşmada birlikte çalışmanın önemini biliyoruz ve bu yüzden, çok çeşitli kadın kuruluşlarını içeren Geniş Feminist Platformu’nun bir parçasıyız.

Faaliyetlerimize bir örnek olarak üç dönemdir Viskadalen Halk Yüksekokulunda namus adına kurulan baskı üzerine düzenlediğimiz dersi söyleyebiliriz.

Çalışmalarımızı özellikle ekonomik ve sosyal sorunlarin kadin icin en ust duzeyde yasandigi büyük şehirlerin kenar mahallelerin, varoşların ihtiyacına göre şekillendiriyoruz. Ancak bunun ötesinde kadınların her alanda eşitliği için ve namus adına kurulan baskıya karşı mücadelede her yerdeyiz. 

ULUSLARARASI ALANDA VERİLEN KADININ EŞİTLİK MÜCADELESİ

Zorla evlendirme, çocuk evlilikleri ve kadin sünneti gibi sorunlara karşı yürüttüğümüz mücadele elbette varoşlarla sınırlı değil. Bu mücadele aslında, daha kapsamlı olan kadın hakları ve eşitlik mücadelesinin sadece bir parçası. VHEK bu bilinçle hem uluslararası kadın hareketiyle yakın ilişkiler içindedir, hem de bir çok ülkede yürütülen mücadeleleri desteklemektedir. 

SAYGI REHBERİ (2020)

Yenilenmiş Baskı- Araştırmacılar, İsveç’te namus kültüründen kaynaklanan  kısıtlamaların yaklaşık 240.000 gencin gündelik yaşamlarını belirlediğini tahmin ediyor. Toplumun bu gençleri evde yaşadıkları sorunlarla yalnız bırakmama sorumluluğu vardır.

Saygı Rehberi kitabı ilk olarak, kenar mahalle feministleri tarafından Paris’te kurulan ana kurulusumuz Ni Putes, Ni Soumises (Ne Fahise/Kaltak Ne De Başeğen/Köle) tarafından 2003 yılında Fransızca olarak, Fransız Eğitim Bakanlığının da desteğiyle varoşlarda dağıtılması amacıyla basıldı. Varken Hora Eller Kuvad (VHEK) tarafından 2007 yılında İsveççe versiyonu yayınladık. Kendine saygıyı gençlere  yöntem olarak sunan  kitabımızın üçüncü ve gözden geçirilmiş baskısı, İsvec Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Sivil Toplum Dairesi (MUCF)’nin mali desteği sayesinde yayınlandı.

Saygı Rehberi, gençleri hedef alarak onları hakları hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Kitap, gençlerin kendi deneyimlerine ve sorularına dayanmaktadır.

Saygı Rehberi, okuyucuya eşit ve kapsayıcı bir toplum için, namus kültürünün normlarına ve cinsel tacize karşı mücadele etmek için kendi kullanabilecegi araçları sunar. Bu çalışma, kendine saygıyı geliştirerek başkalarına saygı duymayı öğretmeyi hedefler. Bu çalışmayla yasalardaki ortak haklarımızı ve özellikle genç kızların sahip oldukları hakları hatırlatıyor ve kazanılmış tüm bu haklara saygı duymayı vurguluyoruz.

Kitabın son İsveç baskısı sosyolog Klas Gustavsson tarafından düzenlendi ve güncellendi ve kitaba VHEK başkanı Amineh Kakabaveh tarafından yeni bir önsöz yazıldı.

Kakabaveh önsözünde şöyle yazar:

”Namusa dayalı şiddet ve baskıdan etkilenen kızlar ve kadınlar #metoo çağrısında eksikti. Namus kültürü normlarıyla büyüyenler için sessizligin  kırılmasının daha zor oldugunu biliyoruz. Çünkü bu kadınlar ve kızlar çoklukla aileden veya yakın çevreden destek göremezler. Saygı Rehberinin amacı tam da burada; bu bilinci yaymak ve konuşulamayan şey olan namus kültürü hakkında konuşmaya cesareti geliştirmektir.”

Saygı Rehberi, namus kültüründen kaynaklı baskı altında olan gençlerle çalışma yürüten veya iletişimde olan herkesin okuması gereken bir kitaptır.