Video: Seminarium i Husby om förortsfeminism

Den 17 november ordnade Varken Hora eller Kuvad i samarbete Sveriges Kvinnolobby, Kvinnors Rätt, Kibele kvinnoförening, S-kvinnor
Alavitiska kvinnor, Folkets Solidaritetsförening och Svensk-Somalisk Stöd Organisation ett seminarium om kvinnors situation i socialt utsatta förorter. Utifrån ett kvinnoperspektiv vill vi politisera debatten och diskutera vad som konkret bör göras för att förändra situationen för barn, unga och kvinnor i förorter och för att stävja den växande religiösa fundamentalismen i vissa förorter.

Hur upplever kvinnor i Husby och andra segregerade förorter sin situation?
Amineh Kakabaveh, ordförande, Varken hora eller kuvad (VHEK) diskuterar med kvinnor om hur de upplever sin situation och berättar om sin vardag.  Deltagare: Seve Saleh boende i området, Nevin Kamilagaoglu, Alavitiska kvinnor, Zeliha Dagli, Folkets Solidaritetsförening, Esme Güler, Kibele Kvinnoförening. Diskussionen fortsätter med kommentarer från Birgitta Ohlsson (Fp) och Pernilla Baralt (S) statssekreterare för jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Vad behövs det för politiska förslag för att vi ska kunna stävja fundamentalism och kvinnoförtryck i segregerade områden?
Clara Berglund, ordförande Sveriges Kvinnolobby, Amineh Kakabaveh, ordförande VHEK och riksdagsledamot (V), Maria Rashidi, ordförande Kvinnors rätt, Tara Twana, styrelseledamot S-kvinnor i Stockholm och Haashim Salad Elmi, Svensk-Somalisk Stöd Organisation diskuterar detta i panel två.

Samtalsledare: Dilsa Demirbag-Sten, journalist och författare.