VI tänker inte överge afghanistans kvinnor

Vi kräver att Sverige, EU och FN agerar i solidaritet med alla afghanska kvinnor och barn som är kvar i landet. Det skriver Amineh Kakabaveh, Parul Sharma och Clara Berglund inför den demonstration till stöd för Afghanistans kvinnor och barn som genomförs den 27:e augusti i Stockholm.

Vad gör Sverige när kvinnors rättigheter i Afghanistan riskerar att rullas tillbaka till stenåldern? 

För 20 år sedan invaderade USA Afghanistan. Såväl amerikanska som svenska insatser motiverades tidigt med att trupperna skulle försvara kvinnors och barns rättigheter. Två decennier och otaliga miljarder dollar senare slås de landvinningar som gjorts i spillror när islamistiska fundamentalister återigen tar makten i landet och inför sharialagar. 

Talibanerna vill, likt många andra kvinnohatande fundamentalistiska stater och terrorgrupper, hålla västvärlden i schack genom att använda kvinnor under sharialagarna i sina egna politiska syften. 

Det nya talibanska styret i Afghanistan vill handla och utvecklas tillsammans med västvärlden och försöker framstå som en legitim partner. Utåt ger man sken av att ha lagt tidigare extrema idéer och praktiker bakom sig. De flesta länder verkar dock se igenom denna lögn. Varför skulle de annars evakuera sina egna medborgare och lokala anställda? Samtidigt lämnas miljontals utsatta kvinnor och barn kvar i landet. Troligen kommer de än en gång tvingas leva under stenhårda och uråldriga sharialagar. Redan nu kommer rapporter om hur kvinnor och flickor inte tillåts gå till skolor, universitet osv. Allt färre kvinnor rör sig utomhus och sägs ha sex innan eller utanför äktenskapet vilket leder till bestraffning med 100 piskrapp offentligt.

De vars rättigheter insatserna syftade till att försvara är lämnade åt sitt öde. Det återstår att se om Sverige, EU och FN även kommer att välkomna talibanerna till handelsavtal och andra politiska och ekonomiska samarbeten, och därmed fullt ut legitimera det kvinnohatande styret. 

Sverige som har en feministisk utrikespolitik, borde hjälpa kvinnorättsförsvarare ut ur Afghanistan och skapa legala vägar för kvinnor att söka asyl i landet. När ska den feministiska utrikespolitiken komma till nytta om inte nu? Var är regeringens stöd för Afghanistans kvinnor och barn?

Den 27:e augusti 15.30 samlas ett 20-tal kvinnoorganisationer på Norrmalmstorg i Stockholm för att visa sitt stöd för Afghanistans kvinnor och barn. Vi tänker inte överge dem! 

Amineh Kakabaveh
Oberoende socialistisk ledamot och ordförande Varken hora eller kuvad (VHEK)

Parul Sharma
Människorättsjurist och ambassadör VHEK


Clara Berglund
Generalsekreterare för Sveriges Kvinnolobby 

Här är en länk till manifestation på Facebook