VHEKS UTTALANDE MED ANLEDNING AV INTERNATIONELLA KVINNODAGEN 2018

Den 8:e mars är en dag då kvinnor tillsammans kräver sina demokratiska och mänskliga rättigheter. Kvinnor och flickor har länge gått i främsta ledet i kampen och det är de som offrat allra mest.

På många håll i världen är kvinnofientliga krafter på frammarsch samtidigt som det sker brott mot våra grundläggande rättigheter varje dag. Som i Iran – där kvinnor i över 39 år har levt under sharialagar. Men de iranska kvinnorna har länge utmanat rättssystemet, mullorna, patriarkatet och hederskulturen. Ett exempel är kampanjen “Vita onsdagar” då kvinnorna tar av sina hijaber för att trotsa regimen. Länder vars lagar bygger på barbari mot kvinnor ska inte få vara fullvärdiga medlemmar i FN!

I krigets Syriens och i närområdets flyktingläger bor kvinnor och flickor under svåra förhållanden. Där blir de mångdubbelt utsatta för våldet i egenskap av kvinnor och det är vanligt att flickor gifts bort. Vi vill ha slut på kriget i Syrien och vill se ett slut på barnäktenskap både i flyktinglägren och i övriga delar av världen!

Även i USA, som ska vara ett av världens mest ”demokratiska” länder, har en primitiv, okunnig mansgris blivit vald till president vilket bland annat hotar aborträtten. Liknande tendenser kan vi även se i många delar av Latinamerika samt här i EU med Polen som exempel. Vi kräver att kvinnor har rätt att bestämma över sina egna kroppar! Kvinnor avrättas, könsstympas och säljs som sexslavar. Det sker brott mot våra grundläggande rättigheter varje dag i form av tvångs- och barnäktenskap, kyskhetstvång och oskuldskontroller. Vi måste stoppa det oavsett var det sker; i Sudan, Nigeria, Indien, Pakistan, Bangladesh, Libyen eller här i Sverige.

Under hösten 2017 vittnade kvinnor under hashtagen metoo om det sexuella våldet. Kvinnor och flickor har levt med tystnaden och skammen allt för länge. Men det finns fortfarande många som inte vågar berätta för att de lever i en hederskontext. Vårt systerskap måste inbegripa även dem! Vi kräver bättre sexualundervisning som bryter ner både machokulturen och tystnadskulturen. Vi vill se en bättre sexualbrottslagstiftning som skyddar kvinnor samt ställer krav på samtycke!

Tillsammans med våra systrar i världens alla hörn kräver vi våra mänskliga rättigheter. I Rojava – Kurdistan har kvinnorna kämpat mot Isis barbari, vilket visar att kvinnor i Kurdistan och Mellanöstern inte ser sig som offer utan utmanar staterna och fundamentalisterna. Samtidigt strider kvinnor i västvärldens mot neoliberalismens nedbrytande krafter. Vi kämpar mot alla former av patriarkalt förtryck, oavsett om det tar sig uttryck i könsstympning eller tjatsex. Vårt bidrag i kampen för kvinnors frigörelse denna 8:e mars är Bred Feministisk Plattform. Tillsammans med en stor del av Sveriges kvinnorörelse samlas vi för att arbeta för att feminism och alla kvinnors rättigheter försvaras! Det är nog nu! Vi i Varken hora eller kuvad höjer våra röster mot det avskyvärda sexuella våldet, mot krig, mot sexism, mot rasism och mot hedersförtrycket. Vi kämpar för jämställdhet och vi kämpar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla!

Amineh Kakabaveh

För att ladda ner uttalandet som PDF-fil – Klicka här!