VHEK:s nyhetsbrev juni 2010

Feminism och antirasism tar inte sommarlov, som ni alla vet. Visst njuter även vi lite extra, men arbetet i Varken hora eller kuvad fortsätter som vanligt. Under vårens sista tid har vi hunnit avsluta lyckade projekt i olika delar av länet och även dragit igång med nya satsningar.

En av vårens höjdpunkter för våra likasinnade är annars Feministiskt forum. VHEK fanns med på plats med bokbord och arrangerade dessutom ett välbesökt seminarium under rubriken Kvinnor i kläm mellan religion och kultur. Vi vill tacka alla besökare och medarrangörer för en peppande dag den 24 april!

Förutom detta har enstaka föreläsningar och workshops kring Respektguiden och VHEK hållits två gånger i Sundsvall, 2 maj för kvinnojouren på orten och den 20 maj för lokala politiker. Föreningen har dessutom presenterat Respektguiden på Tullinge gymnasiums bibliotek där uppskattningsvis ett hundratal elever lyssnade till varför det finns ett behov av att diskutera vad begreppen respekt, rasism och jämställdhet egentligen betyder. Amineh har under denna period även varit i Umeå och besökt skolor under maj månad för att föreläsa, där även Tv4 fann arrangemanget intressant vilket resulterade i ett inslag på nyheterna.

Ett av våra närmare samarbeten under de senaste månaderna har varit med Svensk-Somaliska Ungdomsförbundet. Vid två tillfällen, senast den 11 maj, har vi haft flera grupper med ungdomar i workshops i ämnena demokrati, jämställdhet och respekt. Återkommande har även vår serie med workshops på Rodengymnasiet i Norrtälje varit. Vid fem olika workshopsessioner har vi träffat flera klasser från gymnasiets IVIK-klasser. Således har vi geografiskt sett breddat vårt område och förhoppningsvis bidragit till att en utveckling rörande integration och jämställdhet går i positiv riktning i kommuner där problemet inte tas upp tillräckligt av politiker. Av våra egna arrangemang märks även ett fortsatt samarbete med MIRA-projektet i Huddinge, där vi ännu en gång hållit en föreläsning om jämställdhet, det svenska samhället och allmänt om hur det är att aktivera sig i föreningsliv för nyanlända. Bland våra återkommande aktiviteter finns även vårt deltagande som sakkunniga i Riksdagens tvärpolitiska nätverk mot förtryck och diskriminering i hederns namn och i Rädda barnens Stockholmsdistrikts temagrupp mot hedersförtryck.

Bland övriga aktiviteter märks en dag med workshops och föreläsningar vid Röda Korsets Folkhögskola i Vårberg samt Aminehs deltagande i en paneldebatt på ABF-huset om tvåårsregeln. Dessutom höll VHEK bokbord under Vänsterpartiets kongress 7-9 maj i Gävle.

Tyvärr vill vi även poängtera att det precis som förr har varit många kvinnor som hört av sig till oss i brist på alternativ i form av lediga kvinno- och tjejjourer. Vi vill passa på att informera om att vi just nu arbetar på att kunna ordna en telefonlinje för att bättre kunna finnas tillgängliga vid behov.

Den kanske största förändringen från tidigare månader är att vi nu äntligen har kommit igång med våra utannonserade skrivarkurser. En handfull yngre tjejer är just nu med i en kurs med regelbundna träffar där vi går igenom grundläggande journalistik och olika sätt att med skrift göra sig hörda i samhället. Till detta har vi anlitat en journalist utanför föreningen för att kunna bidra med så mycket kunnande som möjligt.  En av träffarna ägde rum den 8 juni och var uppskattad av deltagarna. När denna kursomgång slutar i juli räknar vi med att dra igång nästa grupp skrivsugna ungdomar.

Bland våra kommande aktiviteter märks främst vårt deltagande under politikerveckan i Almedalen på Gotland. Precis som tidigare kommer vi tillsammans med Alternativa Politikerveckan anordna seminarier där även organisationer som ABF Gotland och Vänsterns Internationella Forum samarrangerar. Under tema fattigdom håller vi tre seminarier den 9 juli på St. Hansskolan i centrala Visby. Ämnen som behandlas i våra arrangemang är tvåårsregeln, biståndets roll för jämställdheten och kvinnors utsatta position i krigssituationer.  För mer info, besök gärna vår hemsida eller kontakta oss via mail eller telefon.

Allra sist vill vi dessutom informera om ett beslut som tagits av föreningens styrelse. För att underlätta för ungdomar att engagera sig i föreningen har medlemsavgiften bestäms bli den symboliska summan fem kronor per år. I övrigt kostar det fortfarande 100 kronor för övriga. Se www.varkenhoraellerkuvad.se för mer information!

Med det vill vi passa på att önska er en trevlig sommar med förhoppningar om att vi ses vid våra arrangemang.

Varma hälsningar från styrelsen genom
Amineh Kakabaveh, ordförande
Ekim Caglar, projektansvarig och sekreterare