VHEK uppmärksammar Internationella Flickdagen!

Flickor runt om i värden lever begränsade liv – det vill FN uppmärksamma genom Internationella Flickdagen som instiftades 2011.

I vårt arbete möter vi dagligen unga flickor i skolor runt om i landet som vittnar om utsatthet, både sexuella trakasserier och hedersutsatthet är omfattande. Uppskattningsvis finns över 250 000 unga vuxna som är utsatta för hedersnormer och begränsningar i sina liv.
I våra kartläggningar 1100 och 1200 som är baserade på ungdomars egna erfarenheter och upplevelser om frihet och ofrihet svarar mer än 80% av flickorna som känner sig begränsade pga. hederskulturens normer.

Under Metoo-rörelsen vittnade tusentals flickor om sexuella övergrepp och trakasserier. I en skyddad FB- grupp vittnade 7000 flickor som gick på gymnasiet om sexuella trakasserier och kränkningar.

Internationellt är situationen förödande för flickor när det kommer till krig och konflikter. Hösten 2014 belägrade IS-terrorister staden Sinjar och byarna runtomkring i irakiska Kurdistan. Tusentals yazidier dödades och många kvinnor, och där ibland 5000 små flickor, togs som fångar för att bli sexslavar åt IS-medlemmar. Forskning visar att sexuella övergrepp ökar i krig och väpnade konflikter. Systematiska våldtäkter används som en strategi för att demoralisera fienden och destabilisera etniska grupper.

Vi talar alltför sällan om krigens förödande konsekvenser för flickor och än mindre om att misogyna värderingar ökar i många delar av världen där ojämlikhet, förlegade traditioner, religiösa och patriarkala synsätt förekommer.

Barnäktenskap existerar i stora delar av Afrika, Asien och Mellanöstern men även på andra platser som Östeuropa och Latinamerika. På somliga ställen tvingas flickor ingå barnäktenskap långt före puberteten. Det är omöjligt att ange ett exakt antal eftersom många äktenskap inte registreras eller är informella.

Den senaste statistiken visar dock att mer än 650 miljoner kvinnor ingått äktenskap som barn. Det innebär att omkring 12 miljoner flickor gifts bort före sin 18-årsdag varje år.

I Sverige trädde en ny lagändring i kraft den 1 juli 2014 som begränsar möjligheten att erkänna barn- och tvångsäktenskap samt kriminaliserar alla typer av förberedande handlingar. Den har också inskränkt möjligheten att ge dispens till barnäktenskap, maxstraffet är fyra år för äktenskapstvång eller vilseledande till en tvångsäktenskapsresa.  

Även om mörkertalet antas vara väldigt stort uppskattade Migrationsverket att antalet gifta barn som kommit till Sverige under 2016 var 132 stycken, varav 129 var flickor.

Varje år könsstympas 3,9 miljoner flickor runt om i världen. Ingreppet görs ofta helt utan bedövning med ett rakblad, en glasskärva eller en gammal kniv. Det är en grym sedvänja som praktiserats i över 2000 år. Ämnet har länge ansetts vara känsligt och tabubelagt men har på senare tid omvärderats och börjat kritiseras allt mer öppet – samtidigt dör fortfarande en del flickor av ingreppet, medan de övriga traumatiseras och får men för resten av sina liv.

FN visar följande vedervärdiga siffror gällande de länder där flest flickor könsstympas: Somalia (98%), Djibouti (93%) och Sierra Leone (90%). FN uppskattar dessutom att över 200 miljoner, nu levande, flickor och kvinnor har utsatts för någon form av könsstympning i de 30 länder i Afrika och Mellanöstern där sedvänjan förekommer främst. 44 miljoner av dessa är flickor under 15 år.

I Sverige är straffskalan för könsstympning skärpt sedan 1999. Även förberedelser och underlåtenhet att avslöja könsstympning är straffbart. Socialstyrelsen har uppskattat att det bor närmare 38,000 flickor och kvinnor i Sverige som kan ha varit utsatta för könsstympning. De största grupperna är flickor från Somalia, Eritrea, Etiopien, Egypten och Gambia. Socialstyrelsen uppskattar att cirka 7000 av dessa flickor är under 18 år.

Vill du bidra till en värld där det inte straffar sig att vara född till flicka?

Föreningen Varken hora eller kuvad är en feministisk och antirasistisk gräsrotsrörelse som genom demokratiska verktyg kämpar för ett jämställt samhälle fritt från alla former av diskriminering såsom kvinnoförtryck, homofobi, rasism, xenofobi och antisemitism. Idag vill vi särskilt uppmärksamma alla flickor som far illa genom krig och konflikter. Tillsammans med FN vill vi ta krafttag mot barn- och tvångsäktenskap, mot sexslaveri samt könsstympning som drabbar flickor världens över.
Vi måste gå ihop för att säkerhetsställa flickors mänskliga rättigheter! Världens flickor kan inte vänta en dag till!