VHEK stort behov av eldsjälar

Varken hora eller kuvad (VHEK) är i stort behov av fler eldsjälar som kan hjälpa oss i arbetet för jämställdhet, demokrati och främjandet av mänskliga rättigheter ute i skolor och fritidsgårdar i förorten!

VHEK är en feministisk och antirasistisk gräsrotsrörelse som framförallt vänder sig till tonårsflickor och unga kvinnor bosatta i ekonomiskt och socialt utsatta förorter. Genom att förse vår målgrupp med demokratiska verktyg, med hjälp av bland annat studiematerialet Respektguiden, ger vi dem möjlighet att påverka sin framtid och sina liv.

I nuläget har vi lokalföreningar i Stockholm och Norrköping och vår vision är att kapacitetsstärka dessa föreningar samt att finnas på fler platser i landet. Vi arbetar för att förebygga och motverka kvinnoförtryck och alla former av våld mot kvinnor genom att exempelvis vara ute i skolor och på fritidsgårdar i förorten där vi träffar ungdomar, kvinnor och män. Vi startar också debatter genom att anordna seminarier och workshops där vi berör dessa viktiga och aktuella frågor.

Ju fler som är med och engagerar sig desto fler kan vi nå ut till!

Låter detta intressant?

Anmäl ditt intresse genom att maila varkenhoraellerkuvad@gmail.com. Du får en utbildning om föreningen, antirasism och feminism samt en upplaga av arbetsmaterialet Respektguiden.