VHEK: Start för Glora stöd och rådgivning

Varken hora eller kuvads
Glora* stöd och rådgivning

Med utgångspunkt från de mänskliga rättigheterna arbetar föreningen Varken hora eller kuvad för alla människors rätt till frihet över sitt liv och sin egen kropp sedan 2005 i egenskap av en feministisk och antirasistisk gräsrotsorganisation. Detta är tyvärr ingen självklarhet för alla. Därför har vi en verksamhet som syftar till stöd och rådgivning för utsatta tjejer, kvinnor, pojkar och män.

Vad vi kan hjälpa till med? Att du kan ta makten över ditt eget liv!
Om du är eller känner dig utsatt för hedersrelaterat förtryck, hot eller våld finns vi alltid tillgängliga för att lyssna på dig och ditt öde. Du vill kanske prata av dig eller ha rådgivning när det gäller praktiska tillvägagångssätt för att komma till bukt med problem när du har en känsla av ofrihet?

Med professionell och utbildad personal erbjuder vi rådgivning alla vardagar mellan 08:00 – 18:00. Detta genom ett samarbete med Länsstyrelsen i Stockholm som finansierar delar av vår verksamhet.
Rådgivningen når du via telefonnummer 070 865 8953 eller mailadress Glora.VHEK@gmail.com

Vi som arbetar med detta…
… talar flera språk
… har lång erfarenhet av socialt arbete med ungdomar och kvinnor
… har vårdkompetens
… har kulturkompetens
… kan vägleda dig om lagar och regler i det svenska samhället

Den primära målgruppen är ungdomar från 12 år och uppåt, föräldrar och kvinnor utsatta för våld/hot från sin partner eller f.d. partner, oavsett permanent uppehållstillstånd eller ej.

Även myndigheter så som Socialtjänsten, SFI, skolor, Migrationsverket kan höra av sig för att få rådgivning och konsultation i ämnet.

Varken hora eller kuvad
www.varkenhoraellerkuvad.se
varkenhoraellerkuvad@gmail.com
076 082 1935

*Ära på esperanto