VHEK-seminarier under Almedalsveckan

I vanlig ordning samarbetar VHEK med andra organisationer som kämpar för jämställdhet. Hittills är två seminarier bekräftade:

______________________

Kvinnor och bistånd

Bistånd syftar till att skapa positiv förändring. En viktig kritik är dock att bistånd även kan vara ett verktyg för att utöva mjuk makt i syfte att påverka samhällen i den riktning som givarna önskar.

Som bekant nämns kvinnors rättigheter och jämställdhet som ett argument för olika former av interventioner i främmande länder. Är målet alltid kvinnors emancipation eller används kvinnors kroppar ibland för att rättfärdiga interventioner? Vilka biståndsåtgärder är egentligen effektivast för att bidra till jämställdhet och demokrati? Vad är NGO:ers politiska roll rörande bistånds- och jämställdhetsfrågor?

Välkommen till ett seminarium där vi diskuterar kritiska frågor rörande biståndet, ur demokratiska och feministiska perspektiv.

Inledande föreläsare:
Lauryn Oates, prisbelönt kanadensisk människorättsaktivist med fokus på frågor rörande utbildning och jämställdhet i konfliktområden. Oates har varit verksam i otaliga solidaritetsarbeten, med särskilt fokus på Afghanistan.

Medverkande:
Lauryn Oates (föreläsare), prisbelönt kanadensisk MR-aktivist med fokus på utbildning och jämställdhet i konfliktområden.

Martin Ängeby (panel), generalsekreterare Swedish International Liberal Centre
Henrik G Ehrenberg (panel), ordf Kristdemokratiska internationellt center
Linnea Engström (panel), Östeuropaprogrammet Green Forum
Ann-Margarethe Livh (panel), ordf Vänsterns internationella forum och oppositionsborgarråd (V)

Amineh Kakabaveh (moderator), ordf Varken hora eller kuvad och riksdagsledamot (V).

Arrangörer:
Vänsterns Internationella Forum, Varken hora eller kuvad, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Sveriges Kvinnolobby

Tid och plats: 2 juli kl. 13.00, Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43-45, 621 57 Visby

______________________

Arabiska våren och kvinnors roll i väpnade konflikter

Krig söndrar. Vid konflikter och blodiga samhällsomvälvningar är kvinnor ofta bland de mest utsatta grupperna. På pappret säkrar FN:s säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet kvinnors deltagande ifråga om konfliktlösning. Trots detta förbises kvinnor gång på gång i oroshärdar runtom i världen.

Arabiska våren väckte hopp om demokrati och utökade medborgerliga rättigheter i Mellanöstern och Nordafrika. Utvecklingen har dock kantats av besvikelser för jämställdhetskrafter. Hur ser den aktuella situationen ut och vilka är utmaningarna för feminister i regionen? Vilken bör kvinnornas roll vara och vad innebär det för olika samhällen att denna grupp exkluderas i beslutsfattande och försoningsprocesser?

Välkommen till ett seminarium om kvinnors roll i demokratiseringsprocesser och konflikthärdar.

Medverkande:
Hana’ Al-Khamri (talare), journalist och medgrundare till The Yemeni Salon/Stockholm
Josefine Karlsson (talare), generalsekreterare Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet

Amineh Kakabaveh (kommentator), ordförande Varken hora eller kuvad
Maj Britt Theorin (kommentator), ordförande Operation 1325 Lauryn Oates (kommentator), kanadensisk människorättsaktivist.

Ann-Margarethe Livh (moderator), ordförande Vänsterns Internationella Forum.

Arrangörer:
Vänsterns Internationella Forum, Varken hora eller kuvad, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Operation 1325

Tid och plats: 2 juli kl. 15.00, Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43-45, 621 57 Visby