VHEK på Socialistiskt forum!

Missa inte VHEK:s samtal på Socialistiskt Forum den 26/11! Vi är glada att kunna meddela att vi har med oss Masih Alinejad, Najwa Alimi och Pekka Johansson! 🙌👏

Programpunkt:
Vi ser idag hur flickor och kvinnor världen över tvingas kämpa för sina grundläggande, mänskliga fri- och rättigheter. “My body is my choice” och “Jin Jiyan Azadi!” (Kvinna frihet, liv), som kurdiska och iranska kvinnor ropar under protesterna efter mordet på Mahsa Jina Amini, har blivit universella frihetsrop i kampen mot könsapartheid.

Samtidigt har FN valt att låta Iran och Saudiarabien sitta i kvinnokommitteen. Varför kräver inte Sverige och andra demokratiska länder att regimer med könsapartheid inte får sitta på samma villkor i sådana församlingar? Varför relateras regimernas könsapartheid till ”kulturell identitet”? Tyvärr har många feminister försökt förminska och reducera kvinnoförtryck och könsapartheid till kulturell identitet.

Vad bör Sverige och våra internationella organisationer göra ? Varför tiger den svenska regeringen om könsapartheid? Välkommen på ett seminarium om att vara en röst i solidaritet med kvinnokampen – med fokus på kvinnor i Iran, Kurdistan och Afghanistan. Vi får inte svika deras kämpande flickor och kvinnor och befolkning.