VHEK på Socialistiskt forum 1 december

Den 1 december hålls Socialistiskt forum på ABF i Stockholm. Under dagen kommer VHEK
att arrangera två seminarier.

Första generationens invandrarkvinnor i svenska förorter – vem bryr sig?
Det både talas och forskas för lite om invandrade kvinnors situation i Sverige idag. Och
framför allt får första generationens invandrarkvinnor sällan själva möjlighet att definiera
problemen, och det finns inga forum där denna grupp kan göra sig höra för den stora
allmänheten. Arbetslöshet, brist på språkkunskap, ekonomiska svårigheter som gör det svårt
att ta sig, till skola, SFI och andra offentliga platser är bara några av de problem som många
invandrade kvinnor ställs inför. I detta seminarium diskuteras problemen tillsammans med
invandrade kvinnor, som själva får beskriva de sätt som de görs osynliga i samhället.
Medverkande, bland andra:
Gertrud Åström, ordf. I Sveriges Kvinnolobby, SKL
Ann Margarethe Livh, Oppositionesledare för Vänsterpartit i Stockholm,
Amineh Kakabaveh, Ordf. I Varken hora eller kuvad och Riksdagsledamot (V, )
Vanja Möller, Botkyrka kommun
Nyamko Sabuni jämställdhetsminister
Samtalsledare: Arne Ruth, fd. Chefredaktör på DN och samhällsdebattör
OBS Kolla tiden: kl.11.30-12.45
Palmesalen

Svensk vapenhandel med kvinnoförtryckande regimer – fallet Saudiarabien

Föreningen Varken Hora eller Kuvad anordnar tillsammans med Sveriges
Kvinnolobby och Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet ett
seminarium om svensk vapenexport till länder där mänskliga rättigheter
systematiskt kränks, särskilt kvinnors och flickors rättigheter, vilka
utgör hälften av befolkningen. Varför knyts inte Sveriges vapenexport
till kriterier som förbjuder export till sådana länder och kopplas
också till kvinnors rättigheter i dessa länder?
Medverkande: Arne Ruth, Fd, Chefredaktör på DN,
Sofia Tuvestad, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet,
Hans Linde, riksdagsledamot (V),
Valter Mutt, riksdagsledamot (MP),
Désirée Pethrus, Riksdagsledamot (KD),
Anna Steele, Riksdagsledamt ((Fp) och ordf. Liberala Kvinnor
Amineh Kakabaveh, ordf. Varken Hora eller Kuvad och Riksdagsledamot (V)
Kl. 13-14 Plats. Palmesalen