VHEK i Norrköping

Välkommen till årets första seminarium på  Kvinnojouren!

Lördagen den 30 januari, 2010, klockan 10.00–15.30

Program

09.30–10.00 Smörgås/kaffe
10.00–11.00 Praktisk kvinnojourskunskap; Historia – Irja
11.00–12.30 Amineh Kakabaveh, ordf. i föreningen Varken hora eller kuvad och riksdagsledamot
12.30–13.15 Lunch
13.15–14.00 Kvinnojourskunskap – Gunilla
14.00–14.30 Kaffe
14.30–15.30 Forts. kvinnojourskunskap och avslutning – Gunilla

OSA: Senast den 28/1 och anmäl till: 011-162701 eller kvinnojouren.norrkoping@roks.se