VHEK 10 årsdag

Vi firade vår 10 års dag med en föreläsning om HBTQs rättigheter samt om hedersproblematik på ett gymnasium på Söder i Stockholm.

Det finns fortfarande mycket att göra tills alla ungdomar, barn och kvinnor får samma mänskliga fri – och rättigheter på samma villkor. Vi kommer att fortsätta kämpa med våra aktiviteter och politiska krav så länge orättvisor, förtryck i hedersnamn, rasism och alla former av diskriminering råder! Därför är ditt medlemskap och engagemang viktigt! Ett stort tack till er alla medlemmar, aktivister, skolor och fantastiska samarbetsorganisationer samt alla ungdomar som bidragit till att det har varit möjligt att bedriva arbetet!

Länge leve VHEK och förortsfeminister!!

1

2

3