Varken hora eller kuvads nyhetsbrev februari 2010

Nu börjar vintern lida mot sitt slut och årets arbete har sedan länge tagit ordentlig fart. Med alltifrån nya, engagerade medlemmar gått med i VHEK till att vårt arbete inför nya projekt i framtiden utvecklats. Men naturligtvis har mycket även handlat om det ständigt återkommande – minnesdagen för Fadime Sahindal den 21 januari.

Årets Fadime-dag bestod av Margareta Olofsson (Rädda Barnen), Nicklas Kelemen (Rädda Barnen & Varken hora eller kuvad), Bengt Westerberg (Röda Korset), Arezo Muhammadi (Barnen först), Rosita Grönfors (Roma och resande kvinnor), Ann-Margarethe Livh (Vänsterpartiet) och jämställdhets- och integrationsminister Nyamko Sabuni (Folkpartiet). I en fullpackad sal på ABF-huset i Stockholm fick vi höra politiska krav ställas till en minister. Många frågor handlade om att situationen för de utsatta för hedersförtryck blir allt mer uppenbara, men att de konkreta åtgärderna fortfarande är otillräckliga. Diskussionen blev stundtals het och stundtals präglad av samförstånd. Vi tackar vår medmoderator Massood Mafan från ABF, alla besökare, panelister och medarrangörer för en viktig kväll, värdig till minnet av Fadime Sahindal.

I det löpande arbetet i föreningen är mycket sig likt. Amineh och Ekim höll en föreläsning för mellan 200-300 ungdomar vid Tumba gymnasium den 2 februari. Där har vi även hunnit avsluta ett workshopprogram med skolan IV-program. Samarbetet med skolan kommer att fortsätta och vi ska under våren även träffa elever från andra linjer.

En annan nyhet är att ett riksdagsnätverk mot förtryck och diskriminering i hederns namn har initierats. Förutom ett tiotal riksdagsledamöter från alla partier ingår även föreningar för att hålla en dialog och ge underlag till politiker. I den gruppen ingår även Varken hora eller kuvad. Nätverkets konkreta arbete kommer inom kort igång. Då får vi anledning att informera mer om detta.

Förutom det har Amineh åkt till Norrköping och hållit en lyckad föreläsning i stadens Kvinnojour, men även blivit intervjuad av bl.a. Studie ett på P1 om vårt förslag om resa en Fadime-staty.
Mycket annat är också på gång. Under februari och mars håller föreningen föreläsningar och workshops om vårt arbete, hedersförtryck, demokrati och respekt på en rad olika ställen. Inom ramarna för MIRA-projektet i Huddinge kommun ska vi hålla workshops för att skapa social kontakt mellan samhället och SFI-undervisningen. Detta sker den 22 januari. Dagen efter håller vi en workshop vid Botkyrka folkhögskola enligt det program vi tidigare har använt, ”jämställdhet, blandning och likabehandling”. Ett liknande upplägg kommer också att genomföras, fast i föreläsningsform den 28 februari i ett samarbete med Filippinska kulturföreningen. På föreläsningslistan finns även Långholmens folkhögskola (8 mars), komvux i Södertälje, Uppsala (15 och 18 februari), Tensta (23 mars), Uddevalla (22 mars), Farsta (tillsammans med ABF och fritidsgården Tuben 4 mars) och Rinkeby vid Demokratiforum 2010 den 13 mars. Som vanligt har vi mycket på gång runt 8 mars också, där vi ingår i 8 mars-kommittén som arrangerar en stor demonstration från kl 18 vid Södermalmstorg.

Annars finns det även planer på att i samarbete med Riksteatern och föreställningen SEVEN arrangera olika aktiviteter. En sådan idé är att i utvalda förorter ha en uppläsning av den starka berättelsen om kvinnor från olika delar av världen. Tanken har varit att eventuellt ha detta som en punkt i årets feministiska forum den 24 april, men där har vi istället i samarbete med UNIFEM en programpunkt om religion och jämställdhet.

Vidare vill vi kort meddela att Varken hora eller kuvad arbetar på att dra igång ett nytt projekt. Det syftar till att starta en förortstidning, av och för ungdomar. Ännu är det hela i startgroparna, men flera engagerade ungdomar är redan involverade i det arbete som förhoppningsvis ska mynna ut i att vi under året börjar utge en tidning.

Mycket nytt är på gång och mycket har redan gjort. Så är det när behovet av ett seriöst gräsrotsarbete för demokrati, feminism och antirasism finns ute i samhället. Vi ser fram emot att träffa våra medlemmar och sympatisörer i olika sammanhang. Vi vill samtidigt passa på att uppmana ickemedlemmar att bli medlemmar och att gamla medlemmar kan betala in årets avgift via vår hemsida www.varkenhoraellerkuvad.se eller Postgironummer 420 399-8. Glöm inte att uppge namn!

Sist vill vi passa på att bjuda in alla intresserade och medlemmar till vårt årsmöte den 1 mars i ABF-huset. Varmt välkomna att nominera till styrelsen eller bara att ta del av föreningens arbete, med en blick över året som gått och med diskussioner om framtiden.

Med det vill vi i Varken hora eller kuvad tacka för uppmärksamheten. Vi hoppas att vi snart ses i olika sammanhang där vi tillsammans kan arbeta för en bättre framtid.

 

Varmaste hälsningar från styrelsen genom

Amineh Kakabaveh & Ekim Caglar