Varken Hora eller Kuvad startar tidning

Pressmeddelande från föreningen Varken Hora eller Kuvad 22/2-2016

2015 och början av 2016 har varit en händelserik period för vår förening och vi har fått mycket uppmärksamhet och positiv respons. – Vi upplever att tiden är mogen att starta en satsning på en webbtidning. Framförallt för att det senaste årets diskussioner om feminism i förorten har visat att det behövs, säger Varken Hora eller Kuvads ordförande Amineh Kakabaveh.

Tidningen, som kommer att heta Förortsfeministen, kommer att lyfta feministiska och antirasistiska frågor. – Vi menar att den typ av antirasistisk feminism som vår förening står för behöver en bättre plattform för att leva och utvecklas, därför har vi startat tidningsprojektet. Det handlar framförallt om att ge en röst till unga i förorten som annars sällan hörs. Tanken är att de ska skriva och medverka i tidningen, berättar Amineh Kakabaveh.

Ett pilotnummer av tidningen Förortsfeministen kommer att lanseras under mars månad 2016.

För mer information:
Amineh Kakabaveh, ordförande Varken Hora eller Kuvad
Telefon: 076 130 1236
Mail: varkenhoraellerkuvad@gmail.com