Varken hora eller kuvad i Studio ett

I gårdagens Studio ett på P1 fick föreningen Varken hora eller kuvad utrymme när Amineh Kakabaveh, ordförande i föreningen, blev intervjuad. Ämnet var det förslag VHEK står för – att resa en staty i brons av Fadime Sahindal.

Inslaget visar prov på olika uppfattningar bland politiker, där de som motsätter sig statybygget är rädda för att trampa olika invandrargrupper på tårna. Detta skapar en tafatthet och ovilja att ta frågor om hedersförtryck på allvar, i vårt tycke. En intressant del innefattar även kommentarer från en kurdisk förening i Uppsala, där en för oss makaber människosyn blir tydlig.

Lyssna på hela inslaget genom följande länk.

Nedan följer det brev med förslag som vi och andra undertecknare skickade till politiker i Uppsala.

Till Kommunstyrelsens ordförande: Gunnar Hedberg
 
I en artikel på SvD Brännpunkt den 22 mars i år skrev vi om förtryck, diskriminering och våld i hederns namn. I artikeln föreslog vi bl a att man borde resa en staty över Fadime Sahindal i Uppsala för att hedra hennes minne och for att hennes kamp inte ska glömmas bort. Vi föreslog vidare det tal hon höll i Riksdagen ska stå inskrivet på statyns sockel på svenska, kurdiska och engelska. Detta förslag har också lagts fram till Riksdagen, men har ännu inte besvarats. Vi vänder oss nu Dig med förhoppningen att Uppsala kommun genom ett eget initiativ vill hjälpa till att bevara minnet av Fadime och hennes unika kamp för alla invandrarflickors lika rättigheter.
 
 
Med vänliga hälsningar
Bengt Westerberg, ordförande Svenska Röda Korset,
Margareta Olofsson, ordförande Rädda Barnen Stockholm
Maud Andersson, ordförande Rädda Barnen Uppsala
Amineh Kakabaveh, ordförande Varken hora eller kuvad