Varken hora eller kuvad i Almedalen

Är du på Gotland under politikerveckan? Ta en sväng förbi den alternativa politikerveckan och var med på Varken hora eller kuvads seminarier!

Program Alternativveckan 9 juli

Seminarium kl 10:30 – 12:30:
2-årsregeln Fokus på kvinnans asylskäl

Inledning av Christina Folke från Roks och Amineh Kakabaveh riksdagsledamot (V) och ordförande i Varken hora eller kuvad. Paneldebatt med Anne Ludvigsson riksdagsledamot (S), Helena Bargholtz riksdagsledamot (FP) och Bodil Ceballos (MP), Stephanie Thögersen, Sveriges Kvinnolobby och Inger Stark, fullmäktigeledamot och ansvarig för skolfrågor i Stockholm, arbetat länge med frågor som rör genuspedagogik och hedersrelaterat våld

Seminarium kl 14:00 – 15:45:
Feminism utifrån ett antirasistiskt och globalt perspektiv – NGO:s roll i biståndsarbete med fokus på kvinnor
Deltagare: En av de mest kända debattörerna och föreläsarna på teman kön, krig, imperialism och feminism från Kanada är Maliha Chishti, fil. dr. vid universitetet i Toronto. Hon är också verksam med föreläsningar och annat praktiskt arbete utomlands med inriktning på kriget mot terrorn och situationen i Irak och Afghanistan. Men framförallt är hon vår särskilt inbjudna internationelle gäst till seminariet. Gudrun Tibbe Tiberg, Kvinnor för Fred och Feministiskt initiativ och Gerd Johnsson-Latham som arbetat länge med internationella jämställdhetsfrågor på UD och varit ordförande i Kvinna till Kvinna.
Samtalsledare: Ann-Margarethe Livh oppositionsborgarråd (V) och ordförande i Vänsterns internationella forum (VIF) och Anne Ludvigsson

Seminarium 16:00 – 17:45:
Kvinnor i krig

Maliha Chishti, Amineh Kakabaveh (ordf. VHEK och med erfarenhet från krig), Kerstin Grebäck (Internationell ordförande i Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet), Gerd Johnsson-Latham, samt en representant från Kvinna till Kvinna.
Samtalsledare: Ekim Caglar projektansvarig VHEK, statsvetare och frilansjournalist och Ann-Margarethe Livh

Middag, diskussion och mingel från kl 18:00

Datum och plats:9 juli 2010
S:t Hansskolan, S:t Hansgatan 32, Visby

Arrangörer:Alternativveckan, Varken hora eller kuvad, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Vänsterns internationella forum, ABF Gotland , UNIFEM, Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet, Riksdagens tvärpolitiska nätverk mot våld och förtryck i hederns namn, V-kvinnor i Norrtbotten, Sveriges Kvinnolobby

Kontaktpersoner:
Amineh Kakabaveh 076-130 1236
Ekim Caglar, 076-082 1935 –
varkenhoraellerkuvad@gmail.com
www.varkenhoraellerkuvad.se