Varken Hora eller Kuvad har nominerats till det Svenska Jämställdhetspriset!

Pressmeddelande från Varken Hora eller Kuvad 2015-11-27

522886_165252923598734_1081789297_nVarken Hora eller Kuvad kan stolt meddela att vi har nominerats till det Svenska Jämställdhetspriset som kommer att presenteras på Jämställdhetsdagarna. Jämställdhetsdagarna är en årlig konferens med fokus på jämställdhet och jämställdhetsintegrering. Det Svenska Jämställdhetspriset är det första nationella priset som ges till den aktör eller verksamhet som arbetat lösningsfokuserat och innovativt för att skapa jämställda verksamheter. Det arbete som vinner ska som grund för gjorda insatser kunna visa en genomförd nulägesanalys och probleminventering. Varken Hora eller Kuvad har nominerats för sitt arbete med kvinnoorganisering i förorten och mot hedersrelaterat våld. Vinnaren kommer att tillkännages under Jämställdhetsdagarna i Malmö!
– Vi i Varken Hora eller Kuvad känner oss stolta över att ha nominerats till det Svenska Jämställdhetspriset och ser fram emot att fler får kännedom om vårt arbete inom kvinnoorganisering i förorten och mot hedersvåldet. Vårt arbete går ut på att ge alla kvinnor makten över sina egna liv. Vi vill att jämställdhet och feminismen gäller även ekonomiskt utsatta förorters kvinnor och flickor. När vi har beväpnat dem alla med demokratiska verktyg om lika möjligheter och rättigheter har vi lyckats med arbetet för jämställdhet som i grunden också är ett antirasistiskt  arbete, säger Amineh Kakabaveh, ordförande för Varken Hora eller Kuvad.

Jämställdhetsdagarna är Sveriges första professionella, nationella och årligt återkommande konferensen för de som arbetar med och ansvarar för arbetet med jämställdhet och jämställdhetsintegrering. Konferensen riktar sig till offentlig och privat sektor och genomförs 27-28 januari på Malmö Live. Programmet behandlar frågor som hållbarhet, integration och demografi ur ett jämställdhetsperspektiv. Jämställdhetsdagarna arrangeras av Sveriges Kvinnolobby och MCI Scandinavia. Läs mer på jamstalldhetsdagarna.se

För frågor och kommentarer om Varken Hora eller Kuvads jämställdhetsarbete:
Amineh Kakabaveh, ordförande
076 130 1236
varkenhoraellerkuvad@gmail.com

För frågor och kommentarer om Jämställdhetspriset och Jämställdhetsdagarna kontakta Clara Berglund, ordförande Sveriges Kvinnolobby:
Telefon: 070-756 77 91
clara.berglund@sverigeskvinnolobby.se