Välkommen tillseminarier om gräsrotsfeminism under Feministiskt forum!

Feministiskt Forum 5maj ABF Sveavägen 41

Under de senaste två åren har VarkenHora eller Kuvad haft möten, seminarier och diskussioner kringgräsrotsfeminism tillsammans med andra organisationer, aktivisteroch fria tänkare, om var gräsrotsfeminismen är idag och vart vi ärpå väg och vad som händer i Sverige, Mellanöstern och Nordafrika.

Med avstamp i detta anordnas tvåseminarier under Feministsikt forum på ABF i Stockholm:

Feminism och antirasism ur ett vänsterperspektiv: varstår vi idag?”

Kl. 11.15-12.30, PALMESALEN, ABF

Vad har hänt med feminismen ochantirasismen? I paneldebatten diskuteras var den feministiska ochantirasistiska rörelsen står idag, och hur dessa ifrågasätts iljuset av kulturrelativism och fundamentalistiska rörelser. Hur skaett framgångsrikt feministiskt och antirasistiskt motståndformuleras?

Panelen:
Lena Andersson, journalist ochförfattare
Mikael Kurkiala, kulturaantropolog vidUppsala Universitet
Gertrud Åström, ordförande SverigesKvinnolobby

Inledning:
Amineh Kakabaveh, ordförande VHEK ochriksdagsledamot (V)
Samtalsledarare Arne Ruth

Kvinnorörelsen i Nordafrika ochMellanöstern: mansförtryck mot kvinnors frigörelse?

12.45-14.00, HEDÈN-SALEN, ABF

Efter de senaste årens uppror och efterföljande demokratiseringsprocesser, var finns kvinnorörelserna,vänsterrörelserna och de fackliga organisationerna? Panelendiskuterar hur kvinnors befrielserörelse arbetar i Syrien, Egypten,Yemen och Sverige. Var finns gräsrotsrörelsen?

Panelen:

Samar Yehia, Egyptian Women Union,Egypten
Hana Alkhmari, journalist och aktivist,Yemen
Tina Abzakh, kvinnorättsaktivist,Syrien
Amineh Kakabaveh, ordförande VHEK ochriksdagsledamot (V)

Kommentarer:
Ann-Margaret Livh, VIF
Samtalsledare Arne Ruth

Arr.: Varken Hora eller Kuvad isamarbete med Sveriges Kvinnolobby, ROKS, Vänsterns InternationellaForum och ABF