Välkommen till rapportsläpp för Sveriges Kvinnolobbys nya rapport

”Vad gör regeringen för kvinnors rättigheter? En uppföljning av FN:s Kvinnokommittés rekommendationer.”

Sveriges senaste rapport utifrån Kvinnokonventionen granskades i FN år 2008. Kvinnokommittén gav då rad rekommendationer till Sveriges regering. Vad har regeringen gjort år detta?

Välkommen till ett seminarium där kvinnorörelsen redogör för utvecklingen i Sverige efter 2008. Vi presenterar vår granskning av regeringens insatser och ger synpunkter på vad regeringen bör göra.

Tid: Torsdag 22 november, kl. 15.00–18.30

Plats:Conventum, Örebro. Södra station, Örebro, ligger 5 minuters promenad från Conventum. Läs mer på www.conventum.se för vägbeskrivning m.m.

Anmälan och frågormailas till erika.eriksson@sverigeskvinnolobby.se senast den 15 november. Meddela allergier och speciella önskemål angående fika vid anmälan.

Varmt välkomna!

 

Programmet:

noname