Paneldebatt 20 augusti

Valdeltagande ur ett feministiskt och antirasistiskt perspektiv

Dag: Måndagen den 20 augusti
Tid: Kl 17:30- 19:00
Plats: Lidingö stadsbibliotek, Stockholmsvägen 54 F

Varken hora eller kuvad anordnar en paneldebatt som kommer att bestå av Vhek,
S- kvinnor, Centerkvinnor, Kristdemokratiska kvinnoförbundet och Moderat-kvinnorna.

Valrörelsen är i full gång i stora delar av landet och vi anser att i den feministiska kampen där jämställdheten och demokratin skall inkludera alla är det viktigt att dessa frågor inte hamnar i skymundan!

Vi vill lyfta valdeltagandet och prata om deltagardemokrati ur ett feministiskt och antirasistiskt perspektiv. Enligt SCB i det senaste riksdagsvalet 2014 deltog 85,8 procent av de som fick rösta. Sedan valet 2002 har det blivit vanligare att utnyttja sin rösträtt men det är fortfarande ett bit kvar till att nå toppnotering av valdeltagandet.

Det är valår och politiska partier lovar olika satsningar och insatser. Men vad kommer egentligen att ske efter valet 2018? Vilka konkreta åtgärder kan vi vänta oss från olika partier när det gäller kampen mot hedersrelaterat våld och förtryck?

  • Ska barn tillåtas bli utsatta för religiös påverkan i skolan?
  • Ska religiösa samfund och organisationer som motarbetar jämställdhet och demokrati fortsätta få statliga bidrag?
  • Vad gör de olika partierna för att stå upp för de invandrade kvinnors och flickors rättigheter som idag på många håll i landet saknar eller har en låg utbildning, dålig hälsa och beroendeställning till man och familj?
  • Vad gör våra politiker för att uppmärksamma HBTQ-personer som är utsatta för hedersvåld och förtryck?
  • Vad kan vi tillsammans göra för öka valdeltagandet bland grupper som är utsatta för hedersvåld och förtryck?

Vi på Varken hora eller kuvad vill se ord gå till handling!

Välkommen till en spännande paneldebatt med många intressanta diskussioner.

Medverkande:
Amineh Kakabaveh – Ordförande för VHEK och riksdagsledamot för (V)
Lena Josefsson – Ordförande för förbundsstyrelsen, S-kvinnor
Marie-Louise Forslund Mustaniemi – Förbundsordförande Kristdemokratiska Kvinnoförbundet
Alexandra Anstrell– Styrelseledamot för Moderatkvinnorna
Emma Blomdahl – Centerkvinnor

Varma hälsningar
Amineh Kakabaveh, ordförande Nancy Minglani, projektledare

Seminarium Lidingö stadsbibliotek 180820