Utbildning för medlemmar 16/11

VHEK bjuder in alla sina medlemmar till en gratis utbildning på Zoom den 16/11 kl 18.00-20.00.Du får lära dig mer om hur hedersförtrycket ser ut i Sverige och världen, och den parallella verklighet som hedersutsatta lever i…

Du får också lära dig mer om hur vi kan arbeta för att bekämpa det här förtrycket, vad vi har för rättigheter, och hur Varken hora eller kuvad kämpar mot hedersförtryck och för jämställdhet.

Anmäl dig till utbildningen genom att maila info@vhek.se. Du får sen en Zoomlänk till utbildningen när den närmar sig.

Utbildningen är för alla som är eller blir medlemmar i VHEK. Bjud gärna med fler som du tror är intresserade! De som inte är medlemmar blir det enkelt på vhek.se!