Upprop: För alla flickors rätt att gå i skolan!

I samband med attentatet mot den pakistanska flickan Malala Yousafzai uppmanar
Varken Hora eller Kuvad/Ni Putes, Ni Soumises alla kvinnoorganisationer samt alla andra organisationer som
arbetar för mänskliga rättigheter att skriva under detta uttalande.

För alla flickors rätt att gå i skolan!
Fjortonåriga Malala Yousafzai i Pakistan blev skjuten för att hon kämpade för flickors rätt till
skolgång. En rättighet så provocerande att talibanerna försökte bringa henne om livet.

Rätten till fri utbildning är ett av målen i den allmänna FN-deklarationen om mänskliga
rättigheter. Men rätten till skolgång är inte en självklarhet för barn i alla samhällen. Idag är
det uppskattningsvis 67 miljoner barn i världen som inte får gå i skolan. Även om siffran har
halverats på 10 år är det långt kvar till FN:s millenniemål att alla barn ska gå i skolan år 2015.
Krig, konflikter och fattigdom tvingar barn på flykt eller till att bli unga familjeförsörjare.
Vissa av dessa barn får sporadisk utbildning, andra förblir analfabeter. För flickor är
situationen värre än för pojkar. I Pakistan och länder i Afrika söder om Sahara är det en
betydligt större andel flickor än pojkar som inte går i skolan. Många gånger är det familjen
som är den begränsande faktorn. Utbildning anses bortkastad då flickorna behövs för att
utföra hemarbete eller för att de ska giftas bort i tidig ålder. Men i andra fall är det som för
Malala, att religiösa ledare begränsar möjligheterna till skolgång.

Malala Yousafzai är tyvärr inte det första offret för religiösa fanatiker som försöker förbjuda
kvinnor och unga flickor att skaffa sig utbildning. I delar av Pakistan där talibanerna har
starkt fäste riskerar flickor som vill delta i undervisning och lärarna som vill undervisa sina liv.
I Iran har regeringen beslutat att förbjuda kvinnor att studera vissa ämnen på universitet och
i Afghanistan är flickornas rätt till utbildning starkt begränsad bland annat på grund av att
staten inte kan garantera flickornas säkerhet till/från och i skolan.

En stor del av de asylsökande kvinnorna och barnen i Europa kommer från konfliktområden
och förtryckarregimer. Därmed finns det barn och kvinnor som har liten eller ingen
utbildning även i Sverige. Därför är det viktigt att värna om denna grundläggande mänskliga
rättighet även i de demokratiska länderna.

Att slå vakt om allas rätt till utbildning är en central aspekt av kampen för demokrati och
mänskliga rättigheter både nationellt och internationellt.

Varken Hora Eller Kuvad, 2012.10.19

————————————————————

Klicka på länken för att skriva på uppropet