Temadag om mäns våld mot kvinnor

Varmt välkomna till en spännande temaförmiddag om mäns våld mot kvinnor, torsdagen den 28
maj 08:15-12:00 på Sensus medborgarplatsen 4. Vi bjuder på frukost från klockan 08:15! Klockan 08:30 inleder Ann-Margarethe Livh, oppositionsborgarråd (v) dagen.

Inbjudna föreläsare är bland andra:

Birgitta Vigil från Länsstyrelsen som ska berätta om Länsstyrelsens granskning av kommunernas
kvinnofridsarbete.

Kickis Åhré Älgemo från socialtjänst- arbetsmarknadsförvaltningen, som ska berätta om den
nyligen utkomna rapporten ”Kartläggning av det hedersrelaterade våldets omfattning i
Stockholms Stad”.

Amineh Kakabaveh, socialarbetare och nu riksdagsledamot för vänsterpartiet, berättar om arbetet
med ungdomar mot det hedersrelaterade våldet ur ett socialarbetarperspektiv.

Ett mera detaljerat program kommer.

Denna temadag kommer att följas upp i höst med ytterligare en temadag. Då kommer vi att ha
diskussionsgrupper som ger förslag på konkreta åtgärder för hur vi ska förbättra arbetet för
kvinnofrid i Stockholms stad.

Anmäl att du kan komma via e-post senast onsdag 20 maj till annicalidstrom@gmail.com

Om du vill ha mera information, ring till Annica Lidström 073-600 80 88.

Varmt välkomna!