SvD:s ledarsida om VHEK

Sanna Rayman på Svenska Dagbladet ägnar sitt ledarutrymme åt hedersproblematiken och VHEK.

Från höger beskylls ofta feminister på vänsterkanten för att inte vilja ta i de mest brännande exemplen på kvinnoförtryck och för att man hellre talar i generella termer om mäns våld mot kvinnor eller om strukturer och behov av genuspedagogik, snarare än att se allvarligt och ibland direkt livshotande förtryck som finns mitt framför våra näsor.
Den beskyllningen gäller verkligen inte i det här fallet. Varken hora eller kuvad har en klar och tydlig linje i frågan om hederskultur och driver frågan utan skygglappar.

Läs hela här.