Sju år sedan Fadime Sahindal mördades

Ska man i ett demokratiskt samhälle kunna förebygga diskriminering, förtryck, hot och våld mot barn och ungdomar i namn av ett kollektivistisk hedersetik?

Det är sju år sedan Fadime Sahindal bragdes om livet av sin egen far. Fadime kämpade mot hedersförtryck och för alla flickors samma rättigheter oavsett etniskt ursprung. Redan som ung flicka bedrev hon denna kamp även i det offentliga rummet. Med enastående mod utmanade hon både samhället och politikerna som svek och de egna konservativa grupperna som sanktionerade eller blundade inför kyskhets- och hedersetikens konsekvenser. Allt detta medan hon levde under konstant dödshot.

Kampen mot den hederskodex som såväl flickor och kvinnor som pojkar och män
tvingas inrätta sina liv efter fortgår. Även från media vet vi om så kallade köksolyckor och balkongflickor, om oskuldsintyg och mödomshinneoperationer, om barn som tvingas att ingå äktenskap mot sin vilja och en permanent diskriminering mot många flickor och pojkar i namn av en kollektivistisk kyskhets etik.

Ska demokratiska samhällen inte kunna säkra barns individuella rättigheter,
rätten över att bestämma över sin egen kropp och över sitt eget liv?

Varken hora eller kuvad (VHEK) inbjuder till en debatt som behandlar
såväl hedersrelaterat våld och förtryck, som tvångs- och barnäktenskap.

Datum & Tid: tisdagen den 20 januari 2009, klockan 18:00
Plats: ABF:s lokaler på Sveavägen 41, Stockholm

I panelen:
Nyamko Sabuni, integrations- och jämställdhetsminister
Lise Bergh, generalsekreterare, Amnesty
Bengt Westerberg, ordförande, Röda Korset
Elisabeth Dahlin generalsekreterare, Rädda Barnen
Nicklas Kelemen, fd. handläggare för Dialogprogrammet, Rädda Barnen
Amineh Kakabaveh, Ordförande, Riksföreningen; ”Varken hora eller kuvad”

Samtalsledare: Dilsa Demirbag-Sten och Nima Daryamadj

För mer information kontakta Varken hora eller kuvad, Maria Ekholm, 073-5058137, maria.ekholm@yahoo.se el. Amineh Kakabaveh, 070-

889 18 96, amineh_99@hotmail.com

Hjärtligt välkomna!

Varken hora eller kuvad i samarbete med ABF Stockholm, Rädda Barnens Stockholm distrikt, UNIFEM,
Stödkommittén för kurdiska kvinnor, IKKFF (kvinnors röst), Kvinnorsrätt, Nätverket mot
hedersrelaterat våld.