Nyhetsbrev September

Hej bästa medlem, ambassadörer och VHEK:s supportrar,

Vi hoppas att ni har hållit er friska under augusti-månad, och att ni är taggade på en händelserik höst och att fortsätta kampen mot hedersförtryck och för demokratiska rättigheter för alla barn och kvinnor.

Det är i alla fall vi! Vi har många nya projekt som vi planerar att dra igång denna termin, och vi hoppas att ni vill vara med!

I förra nyhetsbrevet nämnde vi hur Covid-19 har lett till att mäns våld mot kvinnor och hedersförtryck av unga flickor har ökat, vilket har förvärrats bland annat då skolorna varit nedstängda. Vi har under denna period funnits där för flera unga hedersutsatta och HBTQ-personer, och fortsätter ge rådgivning och stöd till båda unga, kvinnor och personal även under hösten. För att motverka det ökade våldet och förtrycket har VHEK gjort det till sin uppgift att fortsätta undervisa och kompetensutveckla kring hedersförtryck, trots Covid-19. Vi erbjuder därför våra tjänster i vanlig ordning och ställer även om till digital form om det önskas av deltagare. Vi arbetar aktivt för vår sak och har redan nu inplanerade föreläsningar på bland annat skolor, föreningar och myndigheter under hösten. Vi välkomnar även fler skolor, föreningar och myndigheter att höra av sig angående bokningar av våra föreläsningar och workshops om hedersförtryck och hedersvåld, med fokus på vårt metodmaterial, dvs. den uppdaterade upplagan av Respektguiden från 2020 samt kartläggningarna Elva- och Tolvhundra.

VHEK i väst inriktar sig denna höst specifikt på att erbjuda kostnadsfria föreläsningar för förskolepedagoger och pedagoger om hedersförtryck och hur vi kämpar emot det. Denna yrkesgrupp arbetar nära barn som utsätts för hedersförtryck, men saknar tyvärr i många fall kompetens att hantera detta. Därför anser vi att det är viktigt att rikta oss till just förskolepedagoger och pedagoger.

VHEK i Stockholm satsar denna höst bland annat på föreläsningar om hedersförtryck i samarbete med Bred feministisk plattform, Sveriges kvinnolobby, olika skolor, kvinnor i våra förorter. Vi fortsätter även med föräldrautbildning i samarbete Blå vägen, så håll utkik på våra sociala kanaler för mer information! På dessa träffar kommer vi ta upp bland annat barnuppfostran, hedersnormer, föräldrarnas roll, kvinnors roll och rättigheter i det svenska samhället samt förväntningar på både män och kvinnor.

Under september drar kursen Förtryck i Hederns namn igång, vilken genomförs i samarbete med Viskadalens folkhögskola. Kursen fokuserar på hur vi kan utrota hedersstrukturer utifrån ett feministiskt och antirasistiskt perspektiv. I och med Covid-19 kommer dock kusen ske digitalt denna termin. Vi väljer att se möjligheterna med detta, och bjuder in fler till att delta! Det digitala upplägget möjliggör för fler personer runt om i Sverige att vara med. Vid intresse anmäl dig snarast via vår mailadress info@vhek.se.

Vi har nu släppt tre avsnitt av Hederspodden. Vi är tacksamma för all positiv respons vi har fått av tidigare avsnitt och planerar att fortsätta släppa ett nytt avsnitt varannan vecka under hösten. I Hederspoddens senaste avsnitt intervjuar vi Neman som är stafettläkare och har ett stort internationellt engagemang för kvinnors och barns rättigheter i många delar av världen. I podcasten berättar hon bland annat om Daeshs grymheter mot kvinnor och barn, och om hur starkt patriarkala religiösa och kulturella strukturer i olika länder används systematiskt för att upprätthålla hedersnormer och förtryck mot kvinnor och flickor. Ni hittar både detta avsnitt och de som tidigare släppts på Spotify och på Hederspoddens egna hemsida. Glöm inte att prenumerera så ni inte missar nästa avsnitt!

Den 26 september kommer vi erbjuda en kostnadsfri utbildning kring hedersfrågorna och om vår verksamhet för gamla som nya medlemmar och volontärer. De kommer gå att delta både digitalt och fysiskt. Anmäl er redan nu via vår mailadress info@vhek.se. Detta vill ni inte missa!

Vi på VHEK planerar även att ha en kick-off i oktober! Vi bjuder in våra medlemmar att ta plats fysiskt eller digitalt. Mer information kring datum, plats och digital länk annonseras i våra sociala kanaler. Kvällen kommer innefatta inspirerande samtal inför hösten som förhoppningsvis leder till att vi tillsammans kan engagera oss ytterligare för VHEK på olika sätt framöver.

Glöm inte heller att spana in vår webbshop där vi säljer tygpåsar och t-shirts med vår logga! Intäkterna går till att stötta vårt arbete mot hedersvåld.

Vi tackar er alla medlemmar och er som ger gåvor. Tack vare detta stöd bedriver vi vissa delar av vår verksamhet.

Bästa hälsningar,

Ordförande,

Amineh Kakabaveh