Seminarium om tvåårsregeln

Tvåårsfällan
– seminarium om ”fru-import” och tvåårsregeln i utlänningslagen

 
Antalet kvinnor som kommer till Sverige på anknytning till en svensk medborgare och utsätts för våld ökar. Ett flertal medier har den senaste tiden rapporterat om kvinnojourernas erfarenheter av att möta våldsutsatta kvinnor som har tillfälliga uppehållstillstånd enligt den så kallade tvåårsregeln i utlänningslagen. Dessa kvinnor hamnar i en svår situation då de ofta har små chanser att få permanent uppehållstillstånd om relationen upphör inom två år.
 
Enligt Roks rapport ”Täckmantel: äktenskap –kvinnojourernas erfarenhet av fru-import” sökte under 2008 hela 515 kvinnor som blivit utsatta för så kallad fru-import hjälp hos en kvinnojour. Det är dags att dessa kvinnors mänskliga rättigheter förs upp på den politiska agendan!
 
Under april och maj arrangerar Sveriges Kvinnolobby seminarier i Stockholm, Malmö, Göteborg och Luleå om så kallad fru-import och problematiken kring tvåårsregeln i utlänningslagen. Seminarierna är öppna för alla som vill engagera sig för frågan.
 
 
Första seminarietillfället:
 
Plats: Stockholm ABF-huset, Sveavägen 41, Fabiansalen
Tid: 16 april kl 9.00 -12.00 (kaffe och registrering från 8.30)
 
 
Program
Inledande tal av Gertrud Åström, ordförande i Sveriges Kvinnolobby
Emma Wilén, utredare på Roks, berättar om rapporten ”Täckmantel äktenskap –Kvinnojourernas erfarenhet av fru-import”
Bernardita Nunez, verksamhetsledare på Terrafem, om konsekvenser av tvåårsregeln
Paneldiskussion med representanter från Migrationsverket, kvinnojourer och politiker. Medverkar gör bl.a. Sven Bergqvist, Migrationsverket, Amineh Kakabaveh (v) och Aisha Mussa Gaas, SKR
 
Anmälan görs senast 14 april till stephanie.thogersen@sverigeskvinnolobby.se
 
 
Sveriges Kvinnolobby kommer även att arrangera seminarier i följande städer:
 
Malmö 23/4 St Gertrud konferens kl 9-12.
Göteborg 7/5 Folkets hus kl 9-12.
Luleå 21/5 Kulturens hus kl 9-12.
 
För anmälan vänligen meddela vilket av seminarierna anmälan avser.
Obs! Tiderna kan komma att ändras, uppdaterad information finns på www.sverigeskvinnolobby.se