Seminarium om kön, klass och etnicitet

Kön, Klass och

      Etnicitet

Endags-seminarium                      

            29 maj kl. 13.00-16.00

           ABF huset Sveavägen 41 

Program:

13.00-13.15 Inledning med en kort film  

13.15-13.45 Hur feminism och antirasism kan kombineras i samband med kön och etnicitet med Meherdad Darvishpour Ph.D i sociologi 

13.45- 14.15 Kön och våld utifrån intersektionalitetsperspektiv med Nasrin Esfandia  från Organisation utveckling med genusperspektiv 
 

14.15-14.45 Paus och förtäring 

14.45-15.30 Diskussion  

15.30–16.00 Teateruppträdande av Diya Hojazi  

                          Sista anmälningsdag 25 maj 2010

                                    n.kmvh@yahoo.com

                                   Tel. 073908419