Seminarium: Myten om mödomshinnan

oskuld

Föreningen Kvinnors Rätt bjuder in på ett seminarium  om varför flickor hotade  i hederns namn söker oskuldsintyg i  Sverige,  år  2015.  Myten om mödomshinnan är verksam än idag inte bara i många delar av världen men också här i  Sverige bland traditionella grupper. Vi tänker fokusera på männens ansvar, precis som Eva Moberg gjorde många år sedan:  Det är männen som måste släppa oskuldsmyten, hävdade hon.

Datum: lördag 21 november
Tid:12.00-16.00
Plats: ABF Sveavägen 41 Stockholm,Katasalen

 

Paneldiskussioner, anförande och gäster:

Berit Jernberg, Politiskt sakkunnig hos jämställdhetsminister
Josefin Emanuel Brattberg, Departamentssektreterare
Dr. Birgitta Essèn Professor/gynekolog
Mona Sahlin, f.d. intergationsminiter (S)
Maria Abrahamsson, Riksdagsledamot Moderaterna
Nicklas Kelemen, Etnolog/fältarbetare
Maria Rashidi, Ordförande Kvinnors Rätt
Afsaneh Vahdat, Redaktör för tidskriften Barnen Först
Amineh Kakabaveh, Ordf. Varken hora eller kuvad
Sara Mohammed, Ordf. Glöm aldrig Pela och Fadime
Mahin Alipour, Ordf. Kommittén för försvaret av iranska kvinnor
Zubeyde Demirörs, Verksamhetsansvarig på  Athena mitt nya hem
Seyran  Duran, Ordf. Kurdistans Kvinnoförbund

 

Välkommen!