Seminarium: Kvinnor, politik och religion

Välkommen till ett seminarium med Riksdagens tvärpolitiska nätverk mot diskriminering och förtryck i hederns namn.

Onsdag 8 december klockan 13.00 – 15.30
 
Plats
Sveriges riksdag riksgatan 2
LOkal, Mittpoolen

Medverkade i seminariet:
Madeleine Sultan Sjöqvist, universitetslektor och forskare i religionssociologi, vid Hugo Valentin-centrum, Uppsala universitet, och Mohammad Fazlhashemi, professor i idéhistoria vid Umeå universitet, talar på temat ”Kvinnor, politik och religion. Om kvinnors inflytande och autonomi.”
Madeleine Sultan Sjöqvist:
Religioners politiska, ekonomiska och kulturella ställning har alltid varit en omtvistad företeelse. Alltsedan sekulariseringen tog fart i och med den ”gudlösa” upplysningen, moderniteten och rationaliteten på 1700-talet har religioners ställning inom demokratier diskuterats. Än i dag råder det ett spänningsförhållande mellan sekulära och religiösa föreställningar om vilken politisk ställning religiösa samfund kan ha i relation till det övriga samhället. I dag ser vi bland de etablerade religiösa organisationerna en ökad aktivitet som innebär att man försök till inbrytnignar i enskilda politiska frågor. Bland annat argumenterar man för ”samvetsfrihet” i vården, förändrad abortlagstiftning och särlagstiftning för religiösa grupper.
I detta föredrag kommer Madeleine Sultan Sjöqvist att teckna en bild av det religiösa landskapet i Sverige, därtill kommer hon att ge exempel på olika frågor som religiösa grupper driver och kritisk granska förslagens konsekvenser framförallt för kvinnor.
 
Mohammad Fazlhashemi:
Mohammad Fazlhashemi disputerade 1994 på en avhandling som studerade framväxten av ett realpolitiskt tänkande i muslimsk politisk idétradition under 1000- och 1100-talen. Därefter har han i huvudsak ägnat sin forskning åt islamisk/muslimsk idéhistoria under modern tid. Han har särskilt studerat receptionen av bilden av Europa/väst och modernitet i muslimska länder, konstruktionen av bilden av väst bland muslimska tänkare och utformningen av bilden av den muslimska Orienten i väst.
Mohammad Fazlhashemi skriver bland annat om en muslimsk feministisk rörelse som vill befria islam från förtryckande patriarkala strukturer och
strukturer och traditioner.
Samtalsledare Margareta Olofsson Ordf. för Rädda Barnen Stockholm DS
Anmälan till:
charlotte.albrektsson@riksdagen.se
Kontaktperson Amineh Kakabaveh: Amineh.kakabaveh@riskdagen.se

Välkommen till ett seminarium med Riksdagens tvärpolitiska nätverk mot diskriminering och förtryck i hederns namn, i samarbete med Varken hora eller kuvad och Rädda Barnen Sockholm