Seminarium: Könsstympning av Kvinnor

Riksdagens tvärpolitiska nätverk mot diskriminering och förtryck i hederns namn anordnar ett seminarium om kvinnlig könsstympning.

Vad är kvinnlig könsstympning? I vilken omfattning förekommer det i Sverige i dag? Vad görs och vad kan vi göra för att förhindra detta? Hur
ser lagstiftningen ut?

Inledning: Amineh Kakabaveh (V) och Arhe Hamednaca (S)
Samtalsledare: Désirée Pethrus (KD)
I panelen:
− Meheret Dawit, ordf. Eritreanska kvinnor för integration
− Elis Envall, Socialstyrelsen
Ytterligare en eller två paneldeltagare tillkommer.

Avslut: Désirée Pethrus (KD)

Meheret Dawit är ordförande i föreningen Eritreanska kvinnor för integration. Hon
arbetar som lärare och samhällsinformatör och kämpar mot förtryck och orättvisor
mot kvinnor.
Elis Envall, utredare på Socialstyrelsen, kommer att:
– beskriva lagen (och historisk bakgrund: Nationell handlingsplan m.m.)
– tala om anmälningsplikten, dels anmälan till socialnämnden (SoL 14:1) och dels
polisanmälan
– beskriva tillgänglig information hos Socialstyrelsen om KKS och i övrigt beskriva
Socialstyrelsens stöd till frivilligorganisationer
– förklara hur bedömningen av antalet personer som kan antas vara i riskzonen
enligt den gamla modellen gjorts
– tala om kvarstående utmaningar, delvis med utgångspunkt i den Joint Agenda
for Action som Socialstyrelsen var med om att ta fram 2001.

Välkommen till ett seminarium med Riksdagens tvärpolitiska nätverk mot diskriminering och förtryck i hederns namn, i samarbete med Varken hora eller kuvad och riksdagens manliga nätverk.
Tid: 26 september kl. 13.00 – ca 15.00
Plats: Mittpoolen, Riksdagen, Riksgatan 2
Arrangör: Riksdagens tvärpolitiska nätverk mot diskriminering och förtryck i hederns namn i samarbete med riksdagens manliga nätverk
Anmälan: alla som vill komma måste anmäla sig innan seminariet till charlotte.albrektson@riksdagen.se