Seminarium: Gräsrotsfeminism då och nu – gårdagens lärdomar och morgondagens utmaningar

Arrangörer:
Varken hora eller kuvad, ABF Stockholm, Tjejjouren Stockholm, Sveriges Kvinnolobby, UNIFEM

Tid och plats:
1 december 18.00-20.30, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
Fri entré. Hjärtligt välkomna!

Den 1 december inbjuds ni till ett seminarium om det vi kallar för gräsrotsfeminist/förortsfeminism. Ingången är att beskriva förutsättningarna främst för hur invandrarkvinnor har det i det svenska samhället, som präglas av både ojämlikhet och segregation. Avsikten är att skapa diskussion om huruvida jämställdhetsrörelserna i Sverige lyckats lyfta dessa kvinnors öde i tillräcklig grad. Så det vi kallar för förortsfeminism är helt enkelt att se till båda dessa aspekter. Vad kan gräsrotsorganisationer som Grupp 8 lära ut till motsvarande organisationer i förorten idag? Vilka gemensamma strategier kan kvinnorörelserna av idag använda för att nå ökad jämställdhet? Vad är emancipation och rättigheter? Hur skiljer sig synpunkterna åt mellan olika kvinnorörelser? Vad kännetecknar äldre och nyare kvinnorörelser?

I panelen ingår:
Haide Daraghai, exiliransk feminist och dr. i litteraturhistoria
Amineh Kakabaveh, ordförande i Varken hora eller kuvad och riksdagsledamot (V)
Wuokko Knocke, arbetslivs – och arbetsmarknadsforskare
Irene Matthis, psykoanalytiker och tidigare Grupp 8-medlem
Jenny Westerstrand, doktor i juridik vid Uppsala universitet och tidigare redaktör för Bang
Irene Molina, universitetslektor i kulturgeografi vid Uppsala universitet

Samtalsledare:
Moa Elf-Karlén, förlagschef Atlas förlag
Gerd Johnsson-Latham, f.d. ordförande i Kvinna till Kvinna med lång erfarenhet av jämställdhetsarbete på UD.

Kontakt: varkenhoraellerkuvad@gmail.comtel nr 076 08 21 935