Seminarium: Fadimedagen 2011

Till minne av Fadime Sahindal

Uppmärksammade och aktuella fall av tragiska mord visar att hedersproblematiken är ett fortsatt samhällsproblem i Sverige. Vilken är männens roll i denna hederskultur och vilka insatser behövs för att få bukt med förtrycket?

Det är nu nio år sedan Fadime Sahindal bragdes om livet av sin egen far. Fadime kämpade mot hedersförtryck och för alla flickors lika rättigheter. Redan som ung flicka bedrev hon denna kamp i det offentliga rummet. Med enastående mod utmanade hon både samhället och politikerna som svek och de konservativa grupperna som sanktionerade eller blundade inför kyskhets- och hedersetikens konsekvenser. Allt detta medan hon levde under konstant dödshot. Vi glömmer inte hennes eller andra likasinnade kvinnor och mäns unika insats.

Vi möter denna problematik dagligen i vårt möte med ungdomar i förorterna – där drabbas unga män, kvinnor och hbt-personer. Vi känner till fallen om arrangerade äktenskap, om oskuldsintyg och mödomshinneoperationer, om barn som tvingas att ingå äktenskap mot sin vilja.

De senaste åren har det tillkommit flera skrivelser som belyser det hedersrelaterade våldets och förtryckets specifika karaktär. Omfattningen av begränsningar på grund av kyskhetskulturen som drabbar ungdomar har vi redan tagit del av exempelvis Ungdomsstyrelsens rapport Gift mot sin vilja som visar att 70 000 ungdomar i Sverige känner att de inte är fria att välja sin livspartner.

Hur länge ska vi ha det så att det demokratiska samhället inte kan säkra barns och ungdomars individuella rättigheter, rätten att bestämma över sin egen kropp och över sitt eget liv? Vilken är männens roll i detta förtryck, vad gör man för att nå mansgrupper och vilka konkreta insatser bör politiker utkrävas på?

Vi inbjuder till en debatt som behandlar såväl hedersrelaterat våld och förtryck, som tvångs- och barnäktenskap.

Datum & tid: torsdagen den 20 januari 2011, klockan 18:00

Plats: ABF på Sveavägen 41, Stockholm

Panelen:
Erik Ullenhag, integrationsminister (FP)
Bengt Westerberg, ordförande i svenska Röda Korset
Alan Ali, Sharaf hjältar
Arhe Hamednaca, riksdagsledamot (S)
Claes Borgström, advokat och jämställdhetspolitisk talesperson (S)
Nicklas Kelemen, styrelseledamot VHEK och Rädda Barnens Stockholmsdistrikt

Samtalsledare:
Amineh Kakabaveh, ordförande Varken hora eller kuvad och riksdagsledamot (V)
Kenan Yüksel, handläggare i Södertälje kommun med erfarenhet av förebyggande av hedersvåld

Arrangörer:
Varken hora eller kuvad, ABF Stockholm, Rädda Barnen Stockholm, Sveriges Kvinnolobby, Tjejjouren StockholmStockholm

För mer information kontakta Varken hora eller kuvad, Ekim Caglar, varkenhoraellerkuvad@gmail.com 076-0821935,  Amineh Kakabaveh, 070-889 18 96, amineh_99@hotmail.com