Seminarium: Barnäktenskap och arrangerade äktenskap

Tid: 15 juni kl. 13.00-15.30

Plats: Mittpoolen, Riksdagen, Riksgatan 2

Arrangör: Riksdagens tvärpolitiska nätverk mot diskriminering och förtryck i hederns namn och Riksdagens tvärpolitiska barngrupp

Kontaktpersoner: Amineh Kakabaveh (V), telefon 076-130 12 36 och Anna SteeleKarlström (FP), 070-818 19 50

Anmälan:  senast den 13 juni till charlotte.albrektson@riksdagen.se

Riksdags Tvärpolitiska Nätverk mot diskriminering och förtryck i hederns namn och Riksdagens tvärpolitiska barngrupp bjuder in till ett seminarium i riksdagen om barnäktenskap och arrangerade äktenskap.

Program

Inledning: Amineh Kakabaveh (V)

Samtalsledarare: Margareta Olofsson, Rädda Barnen Stockholm

Inbjudna talare:

– Elisabeth Modée, tidigare projektledare för Ungdomsstyrelsens utredning Gift mot sin vilja, nu på Utbildningsdepartementet

– Gerhard Holmgren, projektledare för Ungdomsstyrelsens arbete med att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja

– Berit Jernberg, tidigare projektledare för Stockholms stads projekt Hedersam, nu verksamhetsledare för Kriscentrum för kvinnor

Panel: Arhe Hamednaca (S), Henrik Ripa (M), Gunvor G Ericson (MP) och Anna SteeleKarlström (FP)

Avslutning: en ledamot från Riksdagens tvärpolitiska barngrupp

Gift mot sin vilja: Under 2008 fick Ungdomsstyrelsen i uppdrag av regeringen att kartlägga förekomsten av arrangerade äktenskap mot en parts vilja i Sverige. I rapporten beskrivs situationen för flickor och pojkar, unga kvinnor och unga män upp till och med 25 år, utifrån de kunskaper och erfarenheter som gjorts inom forskning och i praktisk verksamhet. I rapporten beskrivs också den kompetens som finns hos olika myndigheter samt identifieras utvecklingsbehov och lämnas förslag på förebyggande åtgärder.

Hedersam: Projektet Hedersam är en del av Stockholms stads övergripande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Socialförvaltningen leder projektet som föreslås pågå i tre år. Projektet startade våren 2010. Projektet är kommunövergripande och skall betjäna hela staden. Målgruppen är socialtjänstens personal. Samarbete pågår med andra myndigheter och organisationer. Projektet har en anställd projektledare placerad på avdelningen för stadsövergripande sociala frågor/staben på Socialförvaltningen.

Välkommen till ett seminarium med Riksdagens tvärpolitiska nätverk mot diskriminering och förtryck i hederns namn och Riksdagens tvärpolitiska barngrupp, i samarbete med Varken hora eller kuvad och Rädda Barnen Stockholm.