Seminarium: arbetsmarknaden och invandrade kvinnors möjligheter

Riksdagens tvärpolitiska nätverk mot diskriminering och förtryck i hederns namn anordnar i samband med 8 mars ett seminarium om invandrade kvinnors situation på arbetsmarknaden, möjligheter och hinder, samt i hemmet.
Forskning visar att invandrarkvinnor ofta har sämre positioner i det svenska samhället. De möter många olika former av diskriminering i sin vardag. Nätverket vill vi belysa detta och förhoppningsvis kan seminariet även leda till förslag på åtgärder.

Inledning: Amineh Kakabaveh (V)
Samtalsledare: Gerd Johnsson-Latham
I panelen:
Mehrdad Darvishpour, Stockholms universitet
Elin Landell, Arbetsmarknadsdepartementet
Anna Giotas Sandquist, kommunledningsförvaltningen i Botkyrka
Josefin Brink (V)
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
Maria Stenberg (S)
Avslut: Henrik Ripa (M)

Tid: 29 februari kl. 13.00-15.30
Plats: L4-17, Riksdagen, Mynttorget 2
Arrangör: Riksdagens tvärpolitiska nätverk mot diskriminering och förtryck i hederns namn i samarbete med riksdagens manliga nätverk
Anmälan: charlotte.albrektson@riksdagen.se